EURICSE – Europejski Instytut Badawczy Przedsiębiorstw Spółdzielczych i Społecznych z siedzibą w Trydencie (Włochy) – obchodzi 10-lecie swego istnienia. Powołany w grudniu 2008 roku z inicjatywy m. in. miejscowego uniwersytetu, włoskich organizacji spółdzielczych i Cooperatives Europe, kierowany od samego początku przez znanego włoskiego ekonomistę, badacza spółdzielczości i ekonomii społecznej, prof. Carla Borzagę, Instytut skupił wokół siebie dużą grupę naukowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, zainteresowanych spółdzielczością, gospodarką społeczną, ekonomią solidarną i pokrewnymi zagadnieniami.

Placówka organizuje kursy, konferencje naukowe i studia podyplomowe, podejmuje własne prace badawcze, przyznaje stypendia młodym naukowcom. EURICSE znany jest zwłaszcza ze współpracy z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym w przygotowywaniu dorocznego „Światowego Monitora Spółdzielczego”, któremu nadał, od czasu zaangażowania się w tę inicjatywę, nowy, bardziej naukowy charakter.

Ważna jest również działalność wydawnicza Instytutu, który co roku publikuje wiele cennych raportów z badań, materiałów z konferencji, opracowań naukowych. I właśnie z okazji swego 10-lecia wydał jubileuszową pozycję: książkę zespołu autorów z EURICSE pod redakcją prof. Borzagi „Odkryć na nowo spółdzielnie. Dziesięć niepoprawnych tez” (na razie po włosku, ale przygotowywane jest tłumaczenie angielskie). Książka stanowi podsumowanie prac naukowych prowadzonych przez 10 lat w Instytucie, ale stanowić ma zarazem popularyzatorski wkład w toczoną na świecie debatę o spółdzielczości. Jej intencją jest zwłaszcza przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotykających współczesny ruch spółdzielczy. „Czy spółdzielnie faktycznie są małe i marginalne? Czy prosperują wyłącznie dzięki korzystniejszym niż w przypadku innych form przedsiębiorstw przepisom podatkowym? A czy w najostrzejszych latach kryzysu poniosły te same konsekwencje co korporacje oparte o udziałowców? Czy w epoce ekonomii współdziałania, błyskawicznej i nieuchronnej digitalizacji mówienie o spółdzielczości jest czymś anachronicznym?”– pytają autorzy we wstępie. Odpowiedzi na te pytania i wiele innych znaleźć można w książce. Warto, by przynajmniej we fragmentach została udostępniona i w języku polskim.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie