Obchodzące wkrótce 100-lecie swego powstania, Kolegium Spółdzielcze „Cooperative College” w Manchesterze (dawniej w pobliskim Loughborough) jest jedną z najbardziej znanych na świecie spółdzielczych instytucji szkoleniowo-oświatowych prowadzących różnorodne działania edukacyjne dla spółdzielców brytyjskich, ale także z zagranicy. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Polski, zwłaszcza w okresie przedakcesyjnym do UE.

Kolegium organizuje kursy, seminaria, konferencje, bierze udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Oto przykłady działań podejmowanych w Cooperative College na przełomie wiosny i lata 2018 r. Wśród kursów można wymienić „Tworzenie kultury spółdzielczej”, „Pomagać innym w nauce” (jak we współpracy uzyskać pełny potencjał intelektualny), czy „Jak powinien zachowywać się leader spółdzielczy”. Regularnie odbywają się wizyty studyjne w najbardziej interesujących brytyjskich spółdzielniach organizowane przez Kolegium dla różnych kategorii uczestników, połączone z reguły ze zwiedzaniem Muzeum Pionierów Roczdelskich. W czerwcu odbędzie się również dwudniowa doroczna Konferencja Edukacyjno-Badawcza, zapoczątkowująca cykl obchodów 100-lecia Cooperative College, których apogeum przypadnie w przyszłym roku.

Kolegium monitoruje dalszą drogę zawodową po powrocie do swoich państw adeptów kursów z krajów rozwijających się (ostatnio z Malawi i Sri Lanki) i publikuje odpowiednie raporty ukazujące ich wpływ na rozwój miejscowej spółdzielczości. Wśród międzynarodowych projektów, w których bierze udział placówka, dobiega końca realizowany wspólnie z Hiszpanią i innymi krajami projekt ECOOPE, mający na celu promowanie wśród młodych ludzi spółdzielczych form w celu zmniejszenia bezrobocia młodzieży. W planach jest przekształcenie Kolegium w prawdziwy Spółdzielczy Uniwersytet.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie