Kwartalnik „Compartir” wydawany przez hiszpańską Fundację Espriu, prowadzącą szeroką działalność promowania spółdzielczości zdrowia na świecie, opublikował w majowym numerze z 2018 r. interesujący artykuł na temat stanu tego typu spółdzielni w różnych państwach na Ziemi, oparty na przeprowadzonych niedawno badaniach.

Badania wykazały istnienie czterech podstawowych typów spółdzielni działających w sektorze zdrowia publicznego:

  1. spółdzielnie pracy lekarzy i personelu medycznego obecne zwłaszcza w Hiszpanii, Argentynie, Australii, ale także w Polsce, o czym artykuł nie wspomina;
  2. spółdzielnie pracy aptekarskie prowadzące własne apteki – najwięcej w Belgii, Włoszech i Hiszpanii, gdzie stanowią one 70% wszystkich aptek; dodać by tu można polskie spółdzielnie pracy produkujące leki, typ nieznany w większości innych krajów;
  3. spółdzielnie użytkowników (pacjentów) prowadzące własne placówki zdrowia popularne w Japonii, Singapurze czy Kanadzie;
  4. spółdzielnie zrzeszające różne kategorie członków, zarówno osoby fizyczne (pacjenci, lekarze), jak i prawne (stowarzyszenia, samorządy lokalne) istniejące we Włoszech czy Hiszpanii, prowadzące nieraz wielkie szpitale czy sieci placówek zdrowia.

Działalność opieki medycznej połączona jest w spółdzielniach często z działaniami na rzecz prewencji, edukacji zdrowotnej i ubezpieczeniami medycznymi. Pod względem liczby pacjentów korzystających z różnych spółdzielczych form opieki prym wiedzie Szwecja (13,6 miliona osób), tuż przed Belgią (13,2 mln) oraz Francją i Japonią (po ok. 12 mln). Jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych, na pierwsze miejsce wysuwają się Włochy (niespełna 234 tys.), dalej jest Brazylia (ok. 96 tys.) i Japonia (91 tys.). I wreszcie największe obroty mają spółdzielnie zdrowia w Szwecji (17,7 miliardów USD), Hiszpanii (16 mld) i Japonii (11,2 mld). „Kluczem ich sukcesu jest ich ogromna zdolność konkurencji na rynku usług zdrowotnych bez celu przyświecającego firmom prywatnym – przynoszenia zysku swoim udziałowcom” – konkluduje artykuł.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie