Ostatnie w 2018 roku posiedzenie Rady Cooperatives Europe, w którym uczestniczył prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w niecodziennej scenerii – w historycznym zamku Montabaur w niemieckiej Nadrenii, wykupionym przed laty przez Niemiecki Związek Spółdzielczy i Raiffeisenowski (DGRV) i mieszczącym obecnie Akademię Niemieckich Spółdzielni. Do zorganizowania spotkania w tym właśnie miejscu zaprosił kolegów z Rady jej niemiecki członek, reprezentant DGRV, Andreas Kappes, a szczególną do tego okazją był przypadający w 2018 roku jubileusz 200-lecia urodzin Friedricha Wilhelma Raiffeisena, jednego z ojców-założycieli niemieckiej spółdzielczości oraz 50-lecia powstania Międzynarodowego Związku Raiffeisenowskiego (IRU) propagującego idee Raiffeisena na całym świecie. 

W muzealnej części Akademii mieści się bowiem nowatorska, interaktywna ekspozycja przypominająca sylwetkę tej wybitnej postaci i dzieje spółdzielczości w Niemczech. Członkowie Rady zostali oprowadzeni po Muzeum, a także mieli możność zapoznania się z działalnością Akademii – nowoczesnej placówki edukacyjno-szkoleniowej prowadzącej różnego rodzaju zajęcia, od krótkoterminowych kursów i seminariów, po studia stacjonarne dla personelu średniego szczebla i kadr kierowniczych niemieckiej spółdzielczości, głównie bankowej, ale także i innych odbiorców, na przykład spółdzielców z krajów rozwijających się.

Atmosfera zamku Montabaur sprzyjała intensywnej pracy podczas dwóch dni posiedzeń Rady. Dokonano podsumowania działań i finansów w 2018 roku oraz przyjęto projekt planu pracy i budżetu na kolejny rok, który przedstawiony zostanie Zgromadzeniu Ogólnemu Cooperatives Europe w Strasburgu na wiosnę 2019 roku. Dyskutowano też nad strategią działań w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, by dla sprawy spółdzielczości pozyskać jak największą liczbę kandydatów na eurodeputowanych. Ważnym punktem obrad był także rodzaj warsztatu, podczas którego do zabrania głosu i dyskusji „zmuszono” wszystkich uczestników – tematem była przyszłość organizacji po 2020 roku, kiedy skończy się dopływ funduszów z projektu rozwojowego Komisji Europejskiej (łącznie 8 milionów Euro), a środki pochodzące ze składek członkowskich mogą być wówczas niewystarczające na prowadzenie działalności w obecnym zakresie. Zdecydowana większość członków Rady wyraziła opinię, że nie można rezygnować z prób pozyskiwania funduszy z tego typu projektów, powinny mieć one jednak w przyszłości mniejszy udział w całości budżetu. Dyskusja będzie kontynuowana. Prezes M. Grodzki poruszył również sprawę zaangażowania Cooperatives Europe w polską inicjatywę włączenia Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych do legislacji Unii Europejskiej oraz – w rozmowach z kilkoma obecnymi tu członkami Europejskiego Domu Spółdzielczego w Brukseli – sprawę przyszłości tego przedsięwzięcia.  

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie