Panie Prezydencie, przyjechał Pan do naszego kraju w związku z odbywającym się u nas posiedzeniem Rady Cooperatives Europe, na czele której Pan stoi od ponad roku. Ale zna Pan dobrze polską spółdzielczość, była o niej często mowa na poprzednich spotkaniach Rady, ale również dzięki Pana wcześniejszym wizytom i kontaktom, głównie poprzez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Polsce, związane z francuską spółdzielczą grupą bankową Crédit Coopératif, z której się Pan wywodzi. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak w tym świetle postrzega Pan polską spółdzielczość na tle spółdzielczości europejskiej?

Przede wszystkim jeszcze raz dziękuję serdecznie Krajowej Radzie Spółdzielczej za zaproszenie Rady Cooperatives Europe do odbycia swego posiedzenia w Warszawie, w Waszym pięknym gmachu. Przyjazdy na spotkania naszej Rady w różnych krajach stanowią zawsze dla mnie i dla wszystkich jej członków doskonałą okazję do lepszego poznania naszych przyjaciół z tych krajów, miejscowej spółdzielczości i jej problemów. Dlatego chciałbym mówić przede wszystkim z tej perspektywy, choć oczywiście, dzięki moim związkom z TISE bywam w Polsce regularnie od wielu lat i wczoraj również miałem spotkanie z kolegami z tej organizacji. Rozmowy w Krajowej Radzie Spółdzielczej, podczas wczorajszej kolacji i dziś, dały nam szczególną szansę dostrzeżenia pewnych elementów ogólnoświatowych, które dotykają również polskich spółdzielni i tego, jak Wasze spółdzielnie dostosowują się do wyzwań ekonomicznych obecnych w Polsce, jak przyczyniają się do rozwoju Waszej gospodarki, jak działają na różnych obszarach, przede wszystkim w rolnictwie – jesteśmy świadomi znaczenia sektora rolniczego w Polsce, i wiemy, że jego zwłaszcza właśnie, tak jak na całym świecie, szczególnie dotyka globalizacja. Ale zapoznaliśmy się również z innymi sektorami, ze spółdzielczością spożywców, bankową, SKOK-ami, a nawet z sektorem turystycznym, który zaprezentował się nam wczoraj, mieszkamy przecież i jedliśmy kolację w spółdzielni „Gromada”. Dostrzegamy również wszystkie trudności, wobec których stoicie w Waszym dialogu z władzami politycznymi. A ponieważ teraz rozmawiamy tu, w Waszym muzeum historii spółdzielczości, rozumiemy dzięki temu lepiej jak mocne korzenie ma polska spółdzielczość, korzenie naprawdę bardzo głębokie, ale dostrzegamy również jej dążenia do dostosowania się do dzisiejszych realiów Waszego kraju. Mamy więc do czynienia ze spółdzielczością dynamiczną, o dużym potencjale, nie ustępującą najbardziej rozwiniętym spółdzielczościom w innych krajach europejskich, ale i przeżywającą podobne do nich problemy.


No właśnie, a jakie są największe problemy współczesnej spółdzielczości europejskiej i stojące przed nią wyzwania?

Największym wyzwaniem dla spółdzielczości jest sama Europa albo raczej świadomość europejska. Wykorzystaliśmy to posiedzenie Rady Cooperatives Europe by pracować, wszyscy razem, nad kampanią uczulania – na wszystkich poziomach – lokalnych, krajowych, europejskim, na temat europejskich wyzwań dla spółdzielczości. A ponieważ będziemy mieli w 2019 roku w krajach członkowskich Unii wybory do Parlamentu Europejskiego, mamy szanse – i ryzyko – że my, spółdzielczość znajdziemy się „na radarze” debaty politycznej: lokalnej, krajowej, europejskiej. Próbowaliśmy więc zastanowić się, jak możemy wspólnie pracować nad tym, w Cooperatives Europe, ale także w organizacjach krajowych i w samych spółdzielniach w terenie, by przekonać naszych współobywateli, że dzięki spółdzielniom, mówiąc w skrócie, Europa idzie naprzód, realizując w najlepszy sposób potrzeby swoich obywateli i obywatelek. Wokół tej tematyki chcemy prowadzić kampanię Cooperatives Europe. Nie wystarczy mieć tylko „naszych” parlamentarzystów europejskich, są już wśród nich tacy, którzy znają spółdzielczość, ale musimy mieć polityków na szczeblach narodowych, parlamentarzystów, członków rządów, którzy będą oddani spółdzielczości. Oni muszą przynajmniej znać spółdzielczość, rozumieć wartości spółdzielcze podobnie jak my. To właśnie jest to, co wydaje mi się być naszym wyzwaniem na najbliższą przyszłość – nie zniknąć z tego „radaru” naszych współobywateli…

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Czy chciałby Pan z tej okazji powiedzieć coś polskim spółdzielcom, czytelnikom „Tęczy Polskiej”?

Oczywiście! Będziemy wkrótce, z naszymi kolegami na całym świecie świętować Dzień Spółdzielczości, co nie znaczy, że mamy interesować się spółdzielczością tylko przez jeden dzień w ciągu roku! Musimy interesować się spółdzielczością przez 365 dni, przez cały rok. Ale Międzynarodowy Dzień stanowi szansę na to, by oświetlić nasze wartości i to co robimy. Myślę, i mam nadzieję, że Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w 2018 roku będzie też okazją dla polskiej spółdzielczości by unaocznić wszystkim swoje działania i wykazać, że istnieją wartości i zasady spółdzielcze, które są wciąż żywe i stoją u podstawy wielu nowoczesnych przedsięwzięć na polu gospodarczym, na polu społecznym. I tego właśnie życzę polskim spółdzielcom. Wszystkiego dobrego!

Bardzo dziękuję Panie Prezydencie!

Wywiad został przeprowadzony w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce w dniu 12 czerwca 2018 roku.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie