Posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Seminarium ICAO – Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Rolniczych, jednej z wyspecjalizowanych agend Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, w którym uczestniczył jego polski członek, prezes KRS Mieczysław Grodzki, odbyło się w dniu 6 kwietnia tego roku w Ankarze. Przewodniczył mu Heo Sik, wiceprezydent ICAO, a zarazem zastępca przewodniczącego NACF, koreańskiej federacji spółdzielczości rolniczej. Od wielu lat lider NACF jest bowiem zarazem prezydentem ICAO, jako że Koreańczycy w znacznej mierze finansują działalność tej ostatniej organizacji. W tym roku jednak przewodniczący NACF i ICAO Byeong-Won Kim, z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, reprezentował go więc jego zastępca.

Obecni byli także członkowie Komitetu Wykonawczego z Japonii, Malezji, Ugandy, Brazylii, Norwegii, Polski i oczywiście Turcji pełniący rolę gospodarzy. W pierwszej części posiedzenia zaprezentowano raporty o sytuacji rolnictwa i spółdzielczości rolniczej w poszczególnych regionach MZS (afrykańskim, obu Ameryk, Azji i Oceanu Spokojnego oraz europejskiego), a także niektórych krajów. Omawiając sytuację w Polsce, Mieczysław Grodzki nawiązał do problemów legislacyjnych polskiej spółdzielczości oraz przedstawił ostatnią inicjatywę KRS – Uchwałę Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zapobieżenia marnowania żywności i zaangażowania międzynarodowych organizacji spółdzielczych w tę akcję. Choć działania w tym kierunku mogą być prowadzone przede wszystkim przede wszystkim przez spółdzielczość handlową i spożywców, dotyczą również w znacznej mierze producentów żywności, a więc spółdzielni rolniczych i wpisują się w misję ICAO promowania zrównoważonej gospodarki rolno-żywnościowej, ochrony środowiska i stymulowania współpracy pomiędzy różnymi branżami spółdzielczymi. Dlatego polska inicjatywa wzbudziła żywe zainteresowanie obecnych i deklarację przewodniczącego zajęcia się tą sprawą. Na zakończenie tej części posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności ICAO w 2017 roku oraz plan pracy i budżet na rok 2018.

Tematami seminaryjnej części spotkania była bezpośrednia współpraca handlowa pomiędzy spółdzielniami rolniczymi i innych branż (określana z angielska jako „coop-to-coop trade”) oraz rola spółdzielni wobec kobiet wiejskich. Przedstawiono kilka przykładów nawiązanych już i pomyślnie rozwijających się relacji biznesowych pomiędzy pojedynczymi spółdzielniami różnych krajów – takich jak bezpośredni zakup od spółdzielczych producentów ugandyjskiej kawy przez brytyjskie spółdzielnie spożywców. Jako że jednak doświadczeń takich nie ma zbyt wiele, większość prezentacji zmierzała do zapoznania uczestników z potencjalnymi możliwościami w tym zakresie spółdzielni poszczególnych państw: przedstawienia najważniejszych produktów spółdzielni rolniczych mogących być interesującymi dla konsumentów z innych regionów świata czy potencjału spółdzielni spożywców jako możliwego odbiorcy. Taki też charakter miała polska prezentacja przedstawiona przez Adama Piechowskiego. Dyskutowano również nad stworzeniem międzynarodowego spółdzielczego mechanizmu wspomagania takiej wymiany handlowej przez zbudowanie bazy danych o spółdzielczych produktach i producentach, systemu doradztwa, gwarancji czy szkoleń. Będzie to na pewno ważne zadanie dla ICAO i innych organizacji spółdzielczych na najbliższe lata.

Druga część seminarium poświęcona była roli spółdzielni wiejskich wobec kobiet. Zaproszono na nią kilka spółdzielczyń-rolniczek z różnych krajów, które opowiadały przede wszystkim o swoich własnych doświadczeniach i problemach, jakie musiały przezwyciężyć. Były wśród nich przedstawicielki Finlandii, Turcji, Ugandy, Brazylii, Japonii, Korei i Malezji. Szczególną sympatię i zainteresowanie słuchaczy wzbudziły panie z Brazylii i Ugandy, które z werwą mówiły o tym, jak angażowały się w tworzenie spółdzielni wiejskich, którymi obecnie z powodzeniem zarządzają: Brazylijka Isabela Brunetta Weber – Unicotton, wielką spółdzielnią producentów bawełny eksportowanej do wielu krajów, zaś sympatyczna Ugandyjka Emmanuela Oroma – lokalną spółdzielnią wytwarzającą z winogron uprawianych przez członkinie wino (podobno bardzo smaczne!), sprzedawane już na rynkach całego kraju.

Uzupełnieniem obrad były przygotowane przez tureckich organizatorów wizyty studyjne, wspomniane już na początku. Zaprezentowano nam położoną w Etimesgut pod Ankarą spółdzielnię ACC zajmującą się pakowaniem i marketingiem produktów rolnych dostarczanych przez członków, dysponującą nowoczesnymi liniami produkcyjnymi oraz drugą, we wzmiankowanym Beypazarı. Tu mieliśmy możliwość odwiedzenia typowego małego gospodarstwa rolnego, w którym częstowano nas typowymi lokalnymi produktami, jakie tu wciąż jeszcze rolnicy sami wytwarzają w domu: chlebem, serami, masłem, miodem i ajranem. Pokazano też należącą do jednego z członków ogromną szklarnię, w której uprawia się z nasion sadzonki warzyw wysyłane następnie poprzez spółdzielnię do rolników w całej Turcji. Ostatniego dnia spotkania zorganizowano zwiedzanie Ankary, a w tym mauzoleum twórcy nowoczesnego państwa tureckiego Mustafy Kemala Atatürka. Warto pamiętać, że był on również wybitnym promotorem spółdzielczości, w której widział narzędzie wydźwignięcia z ubóstwa ludności wiejskiej kraju.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie