Międzynarodowa Organizacja Pracy znana jest ze swego zaangażowania w sprawy rozwoju spółdzielczości. Również w wielu wydawnictwach periodycznych i książkowych tej agendy ONZ spółdzielczość zajmuje ważne miejsce. Jej Jednostka Spółdzielcza (Cooperative Unit) działająca w ramach Departamentu Przedsiębiorstw publikuje m. in. comiesięczny e-biuletyn. Można w nim znaleźć wiele interesujących najnowszych informacji o spółdzielczości na świecie.

I tak na przykład najnowszy, sierpniowy numer przynosi wywiad z Rafaelem Diez de Mediną, szefem Departamentu Statystyki MOP na temat postępu prac nad ogólnoświatową statystyką spółdzielczości. R. D. de Medina przypomina znaczenie prowadzenia badań statystycznych nad spółdzielniami i rolę państw w tym zakresie, co wzmiankowane jest wprost w Zaleceniu nr 193 MOP w sprawie promowania spółdzielczości, a także podkreślone było w rezolucji przyjętej w 2013 roku przez XIX Międzynarodową Konferencję Statystyków Pracy w Genewie. Od tego czasu dokonano analizy możliwości pozyskiwania danych statystycznych na temat spółdzielni z przeszło 70 krajów całego świata. MOP wspólnie z Komitetem Promowania i Rozwoju Spółdzielczości COPAC powołał Techniczna Grupę Roboczą pracującą obecnie nad ujednoliceniem narzędzi i metod badań statystycznych nad spółdzielczością, które zostaną przedyskutowane na wspólnej konferencji z przedstawicielami narodowych urzędów statystycznych jesienią 2018 roku, potem będzie możliwe przystąpienie do właściwych badań. Można więc mieć nadzieję, że w 2020 roku, na koniec Światowej Dekady Spółdzielczej, będziemy mieli światową statystykę spółdzielczą z prawdziwego zdarzenia. Już w tej chwili MOP wspólnie z COPAC publikują serię książkową „Statystyka Spółdzielni”, w której w poszczególnych tomach zamieszczone są i omówione szczegółowe dane statystyczne z krajów, w których już obecnie prowadzone są rzetelne, pogłębione badania statystyczne nad spółdzielczością. Ostatni wydany tom dotyczy Kanady. Warto przypomnieć, że i w Polsce, dzięki inicjatywie KRS i Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone są od kilku lat (choć w ograniczonym zakresie) takie badania. Może więc i nasz kraj znajdzie się w jednym z kolejnych tomów serii MOP i COPAC.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie