Wszyscy pamiętamy dobrze zalecenie nr 193 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące promowania spółdzielni, najwyższej rangi dokument prawa międzynarodowego odnoszący się do spółdzielczości. Jego przyjęcie w 2002 roku nie oznacza jednak, że ta zasłużona organizacja spoczęła na laurach w sprawach spółdzielczości. Tematyka taka pojawia się często podczas dorocznych czerwcowych Międzynarodowych Konferencji Pracy stanowiących najwyższy organ MOP. Tak jest i w 2017 roku.

Odbywająca się w czerwcu w Genewie 106. taka Konferencja ma wśród swoich tematów m. in. zagadnienie tworzenia miejsc pracy dla uchodźców i imigrantów; MOP przyznaje, że spółdzielnie mogą przynajmniej częściowo przyczynić się do rozwiązania problemu zatrudnienia uchodźców i migrantów ekonomicznych, których jest już na Ziemi łącznie ok. 300 milionów. W wielu krajach istnieją tworzone specjalnie dla nich i przez nich spółdzielnie (najczęściej typu spółdzielni socjalnych) i organizacja zamierza ich przykłady popularyzować. Inny temat to pracownicy zatrudniani jako pomoc domowa – znów w wielu krajach są to często imigranci, nieraz młodociani i z reguły źle opłacani. I tu również szansą poprawy ich sytuacji i przeniesienia ich pracy z szarej strefy do normalnego zatrudnienia jest tworzenie spółdzielni usługowych zajmujących się pracami porządkowymi itp. I wreszcie trzeci tegoroczny temat związany ze spółdzielczością – rola spółdzielni rolniczych w eliminacji pracy dzieci. Dzieci, nawet zupełnie małe, nagminnie zmuszane są do pracy w gospodarstwach rodzinnych, nie tylko zresztą w najuboższych krajach rozwijających się. Pracują często ponad siły, ogromne jest ich zagrożenie wypadkami i chorobami, nie mają szans na normalną naukę. MOP, w spółdzielniach świadczących po przystępnych cenach usługi dla gospodarstw i działających na rzecz zmiany świadomości rodziców, widzi możliwość zmniejszenia obowiązków dzieci, zapewnienia im miast tego czasu na naukę. Sprawy te, szerzej udokumentowane, znalazły się również w przygotowanych z okazji Konferencji dokumentach MOP, które znaleźć można na stronach internetowych organizacji. Warto dodać, że w inauguracyjnym posiedzeniu tegorocznej Konferencji uczestniczył prezydent Cooperatives Europe Jean Louis Bancel, który zapowiedział swój udział i w innych posiedzeniach poświęconych spółdzielniom.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie