WarwickW dniach 14-15 czerwca 2017 r. w Warwick (Wielka Brytania) odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe.

Uczestniczył w nim prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, który wybrany został na członka Rady podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego organizacji na Malcie w kwietniu tego roku. Gospodarzem obrad była wielka brytyjska spółdzielnia spożywców The Midcounties Co-operative.

Najważniejszym punktem obrad było ukonstytuowanie się Rady, tj. wybór Wiceprezydentów, stanowiących razem z Prezydentem – jest nim obecnie Francuz Jean-Louis Bancel – Prezydium Rady. Rada jednomyślnie przyjęła zgłoszone nominacje czterech Wiceprezydentów i zaakceptowała zaproponowany przez J.-L. Bancela podział odpowiedzialności pomiędzy nimi.  Ustalono, że:
• Vanya Boyuklieva (CCU, Bułgaria) odpowiedzialna będzie za sprawy członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej;
• Stefania Marcone (Alleanza Cooperative Italiane, Włochy) zajmować się będzie właściwym wykorzystaniem zasobów finansowych i niematerialnych Cooperatives Europe w celu umocnienia działalności organizacji;
• Ed Mayo (Co-operatives UK, Wielka Brytania) będzie odpowiedzialny za promocję spółdzielczości na szczeblu europejskim;
• Susanne Westhausen (Kooperationen, Dania) będzie nadzorować politykę wspierania przedsiębiorczości spółdzielczej oraz stosunki z europejskimi branżowymi organizacjami spółdzielczymi.

Ponadto Prezydent Bancel zaproponował by Dirk J. Lehnhoff (DGRV, Niemcy, poprzedni Prezydent) był zapraszany do uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium jako obserwator z głosem doradczym.

Ustalono również, że następne Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe odbędzie się w Danii, na zaproszenie tutejszej organizacji spółdzielczej Kooperationen w maju 2018 roku. Kolejne Zgromadzenie przeprowadzone zostanie w Genewie czerwcu 2019 roku, w powiązaniu z obchodami  100. rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Innym ważnym punktem obrad – wziął w nim udział jako zaproszony gość Dyrektor Generalny Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Charles Gould – była dyskusja nad Strategicznym Planem Działania MZS na najbliższe lata i nad konieczną związaną z tym restrukturyzacją organizacji. Szczegółowo przedyskutowano przygotowany przez Radę MZS projekt Planu Strategicznego, który będzie przedmiotem obrad najbliższego Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kuala Lumpur w listopadzie i przyjęto stanowisko dotyczące konieczności zachowania jedności  Związku dla bardziej efektywnego działania ukierunkowanego na realizację potrzeb członków.

Na zakończenie ustalono, że następne posiedzenie Rady Cooperatives Europe odbędzie się w Paryżu w dniu 15 września. Prezes M. Grodzki zaproponował by jedno z kolejnych spotkań w 2018 roku miało miejsce w Warszawie.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie