W ostatnim czasie prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki uczestniczył w dwóch zdalnych spotkaniach ważnych spółdzielczych gremiów, których jest członkiem.

W lutym br. odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe. Głównym tematem była kontynuacja prac nad przygotowaniem 4-letniej strategii. Ustalono m. in. szczegóły planowanych badań ankietowych wśród członków na temat priorytetowych obszarów, jakimi zajmują się ich organizacje krajowe i w związku z tym ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do Cooperatives Europe. Postanowiono też, że wśród kluczowych tematów, jakie w najbliższym czasie podejmie organizacja, „na pierwszy ogień” pójdą „Badania i edukacja” oraz „Młodzież i przedsiębiorczość”. Innymi poruszanymi sprawami były przygotowania do wyborów uzupełniających do Rady organizacji, problem zaległości w opłacaniu składek i wniosków o ich obniżkę zgłaszanych przez niektórych członków oraz projekt nowego Regulaminu pracy Rady, przewidującego m. in. możliwość stosowania procedury pisemnej w podejmowaniu decyzji pomiędzy posiedzeniami Rady.

W dniu 15 marca odbyło się z kolei posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO, po raz pierwszy z udziałem nowego Sekretarza Generalnego Sama Lee z Korei. Tu zatwierdzono m. in. propozycje projektów regionalnych, które będą realizowane w tym roku. Obok zaproponowanego przez KRS projektu polsko-tureckiego Transformacja energetyczna. Stan aktualny i perspektywa dla podmiotów spółdzielczych i środowisk lokalnych będą to: dla Regionu Ameryk Wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania spółdzielnią i wpływu spółdzielni na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, dla Afryki Wzmocnienie systemu zaopatrzenia i marketingu dla rolników poprzez spółdzielnie oraz dla Regionu Azji i Oceanu Spokojnego japońsko-malezyjski projekt „Rozwój hodowli bydła mlecznego w Malezji. Ważnym tematem spotkania była wniesiona przez KRS sprawa solidarności z dotkniętą agresją rosyjską Ukrainą. Prezes M. Grodzki, poproszony przez przewodniczącego o zreferowanie sytuacji w tym kraju, przedstawił obecne warunki na Ukrainie, problemy tutejszych spółdzielni, a także sytuację uchodźców i akcje solidarności podejmowane przez KRS i polskie spółdzielnie. Zapowiedział też wystosowanie wkrótce wniosków do MZS i Cooperatives Europe o zawieszenie organizacji rosyjskich i białoruskich i poprosił wszystkich o zaangażowanie w tym zakresie. W dyskusji uczestnicy spotkania wsparli apel KRS o wyrażenie solidarności z Ukrainą i zadeklarowali włączenie się swych organizacji w akcję pomocy. Prezydent ICAO zobowiązał się również do wysłania do wszystkich organizacji członkowskich apelu o wsparcie spółdzielców z Ukrainy.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie