W dniu 27 października 2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe z udziałem prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. M. Grodzkiego. Najważniejszym punktem była dyskusja nad sprawozdaniem Grupy Roboczej ds. Zrównoważenia Finansowego Cooperatives Europe. Grupa ta, powołana w wyniku decyzji ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w związku z problemami finansowymi organizacji przygotować miała – w konsultacji z członkami Cooperatives Europe – rodzaj planu naprawczego.

Podczas posiedzenia grupa zaprezentowała swoje wstępne propozycje czy raczej punkty do dalszej dyskusji. Dotyczyły one konieczności wprowadzenia reformy sposobu naliczania składek członkowskich i bardziej efektywnego systemu ich ściągania (ale sprawa ta pozostaje zasadniczo w gestii centrali MZS, a nie organizacji regionalnych takich jak Cooperatives Europe), zmian polityki pozyskiwania nowych członków i zahamowania procesu rezygnacji niektórych dotychczasowych, roli projektów, od których w znacznym stopniu zależy obecny budżet Cooperatives Europe, a które powinny służyć w większym stopniu wszystkim członkom i wreszcie – co wzbudziło największe kontrowersje – możliwości zwrócenia się do członków o dodatkowe wsparcie finansowe. Dyskusja będzie kontynuowana podczas następnych posiedzeń i można mieć nadzieję, że znajdą się konstruktywne rozwiązania, umożliwiające tej ważnej dla wszystkich europejskich spółdzielni organizacji prowadzenie dalszej działalności ze stabilnym budżetem.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie