COOPEDIA czyli spółdzielcza Wikipedia (internetowa baza wiedzy) jest kolejną inicjatywą realizowaną przez Cooperatives Europe w ramach projektu rozwoju spółdzielczości na świecie finansowanego przez Unię Europejską. Tak jak jej pierwowzór, Wikipedia, ma być kolektywnie tworzoną bazą wiedzy dotyczącą spółdzielczości i zawierającą w swoich zasobach dokumenty, poradniki, filmy, książki itp.

Ma ona na celu zapewnienie młodym przedsiębiorcom z różnych krajów wsparcia i narzędzi potrzebnych do zakładania spółdzielni, a także dostarczenie wiedzy i informacji studentom i osobom zainteresowanym spółdzielczym modelem biznesowym. Pozwoli ona im na łatwe znalezienie różnego rodzaju materiałów w różnych językach na tematy, których poszukują. Jednocześnie dla udostępniających swoje zasoby w COOPEDII organizacji, będzie ona swoistym narzędziem promocji upowszechniającym informacje o nich wśród innych spółdzielni, studentów i innych zainteresowanych.

Autorzy koncepcji COOPEDII podkreślają, że stanowi ona innowacyjne rozwinięcie V Międzynarodowej Zasady Spółdzielczej (Kształcenia, Szkolenia i Informacji). Liczą, że powstanie dzięki niej stale rozwijająca się sieć ekspertów spółdzielczych i młodych przedsiębiorców zaangażowanych w spółdzielczość z całego świata. Łatwiejszy będzie dostęp do nowych źródeł indeksowanych i recenzowanych przez ekspertów materiałów związanych ze spółdzielczością. Wszystkie materiały będą udostępniane na zasadzie „Open Source” (z możliwością nieodpłatnego wykorzystania) i modułowej – użytkownicy będą mogli wybrać potrzebne im funkcje, a nawet zacząć rozwijać swoje własne. Obecnie trwają prace przygotowawcze. 

Cooperatives Europe opracowała oprogramowanie do instalacji COOPEDII, które zainteresowanym podmiotom udostępniane jest nieodpłatnie. Dla dwóch aplikujących organizacji członkowskich przewidziane jest natomiast pokrycie w ramach projektu kosztów samej instalacji i utrzymania COOPEDII przez czas trwania projektu. Ale do biernego korzystania z niej żadne specjalne oprogramowanie nie będzie potrzebne i korzystać z tej nowej bazy wiedzy o spółdzielniach będą mogli wszyscy.

 

Przejdź do COOPEDIA

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie