Z powodu pandemii Covid-19, Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) swoją organizowaną tradycyjnie co dwa lata, 8. już Konwencję o Bankach Spółdzielczych przeprowadzi w formie webinarium on-line. Odbędzie się ono 27 października 2020 roku w godzinach 14:00-16:30, a do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele wysokiego szczebla organów regulacyjnych i nadzoru finansowego, świata polityki oraz sektora bankowości spółdzielczej. Webinarium obejmować będzie dwa panele poruszające ważne kwestie dla obecnej sytuacji banków spółdzielczych w Europie.  

Panel I dotyczyć będzie wpływu kryzysu COVID-19. Epidemia COVID-19 zakłóciła życie na całym świecie – piszą organizatorzy. – Pandemia stawia wiele wyzwań przed bankami i lokalnymi bankami spółdzielczymi. Rządy i Europa wydały pakiety pomocy, aby pomóc MŚP i przedsiębiorstwom w przetrwaniu pandemii, ale naprawa gospodarki będzie wymagała nowego ładu dla większej solidarności. Europejskie banki finansują ponad 80 % gospodarki i dlatego są "częścią rozwiązania". Czy obecne otoczenie regulacyjne daje bankom, a w szczególności bankom spółdzielczym, środki i bodźce do pełnego odegrania swojej roli we wspieraniu MŚP i gospodarstw domowych? Jak można zmniejszyć obciążenia administracyjne bez rozluźnienia ograniczeń ostrożnościowych? Jak poprawić koordynację między różnymi organami europejskimi i międzynarodowymi, aby zsynchronizować reakcję na obecny kryzys? W jaki sposób banki spółdzielcze mogą wykazać swoje silne zaangażowanie we wspieranie swoich członków/klientów i lokalnej społeczności w czasie kryzysu i po jego zakończeniu oraz wykazać siłę swego modelu biznesowego na przyszłość?. Na te pytania będą się starali znaleźć odpowiedzi dyskutanci.

W Panelu II natomiast podjęte zostaną nie mniej ważne kwestie roli banków spółdzielczych w transformacji ekonomii europejskiej ku bardziej „zielonej” i solidarnej gospodarce. Ten kryzys zdrowotny nie powinien również ukrywać zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń. Banki spółdzielcze są zaangażowane w tę walkę na wszystkich szczeblach w perspektywie długoterminowej. Władze ogłosiły ambitne cele i rozpoczęły wdrażanie programów mających na celu sprostanie wyzwaniom i poszanowanie porozumienia paryskiego [dotyczącego działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia]. Co stanie się w przyszłości? Jak opracować politykę w sposób odpowiedzialny, aby ułatwić płynne przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla? Kryzys zdrowotny i kryzys klimatyczny uwydatniły siłę i słabość gospodarki rynkowej. Czy istnieje potrzeba wprowadzenia większej solidarności? Jaka może być rola banków spółdzielczych w tworzeniu bardziej ekologicznej gospodarki na szczeblu lokalnym, opartej na spójności społecznej? Czy model banków spółdzielczych "zorientowany na ludzi" i o długoterminowej perspektywie może być odpowiedzią?.

Tak sformułowane pytania zarówno w I jak i w II panelu wskazują na to, o czym dyskutuje się obecnie w środowisku europejskiej spółdzielczości finansowej. A wszyscy zainteresowani mogą znaleźć pełny program webinarium i zarejestrować się do udziału na stronie https://www.onlineseminar.com/eacb/webinar/33984/cooperative-banks-a-new-deal-for-more-solidarity

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie