termin: 30 marca 2021 r., godz. 0900 – 1215 

typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

cena300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ) 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.:

„Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie aktualnego reżimu sanitarnego COVID-19",

które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 26 marca br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Cel szkolenia

Przedstawienie działalności Spółdzielni oraz jej Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Zebrań Grup Członkowskich, Zebrań Przedstawicieli oraz organów statutowych w dobie epidemii. Celem szkolenia jest przygotowanie organów Spółdzielni do posiedzeń organów w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz możliwości podejmowania przez organy Spółdzielni uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy każdej Spółdzielni w dobie COVID-19.

 

Grupa docelowa/profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów każdej Spółdzielni.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Funkcjonowanie organów Spółdzielni w dobie COVID-19 – funkcjonowanie organów ustawowych (Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrań Przedstawicieli – podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) oraz organów statutowych.
  2. Aspekty praktyczne przygotowania organów Spółdzielni do posiedzeń w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na piśmie m.in. w trybie przepisu art. 36 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
  3. Reżim sanitarny w Spółdzielni – obowiązki pracowników, obsługa interesantów wykonywanie prac oraz ochrona członków Spółdzielni w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. Zasady pracy zdalnej oraz zmianowej w Spółdzielni w dobie COVID-19.
  5. Udostępnianie dokumentów członkom Spółdzielni a zasady reżimu sanitarnego.
  6. Sporządzenie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółdzielni w dobie COVID-19.
  7. Lustracja Spółdzielni w dobie COVID-19.
  8. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych – zwoływanie Walnego Zgromadzenia w świetle ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia a możliwość podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przedłużenie kadencji organów ustawowych i statutowych Spółdzielni do czasu zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia w rozumieniu art. 90 Tarczy Antykryzysowej.
  9. Przegląd stanowisk: Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Sanepidu w sprawie funkcjonowania Spółdzielni w dobie COVID-19.
  10. Odpowiedzi na pytania zadane przez Spółdzielnie przed szkoleniem.

 Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 29 marca 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 30 marca 2021 r.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 29 marca 2021 r do godz. 14. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

 

Informacja o prowadzącym

Radca prawny dr Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Kierownik Działu Compliance. Koordynator Centrum Compliance. Założyciel i wspólnik w Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, więcej na https://dercpalka.pl/. Wykładowca i szkoleniowiec. Komentator Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazeta Prawna. W 2017 r. członek zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów Unii Kredytowych, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU) za projekt badawczy Credit Unions’ Compliance Management Systems. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. 


Posiada/Ukończył: (2021) uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych, obrona rozprawy doktorskiej pt. ,,Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej’’; (2019r.) kurs AML oficer. Poziom 2 (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie