Zdalne ZO MZS w dniu 29.06.2021 r.; na zdjęciu m.in. Ariel Guarco - Prezydent MZS, Bruno Roelants - Dyrektor Generalny MZS, Mieczysław Grodzki - Prezes KRS

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się – po raz kolejny w formule zdalnej – Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. KRS reprezentował jej prezes dr inż. Mieczysław Grodzki.

Głównym zadaniem Zgromadzenia było przede wszystkim formalne przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, udzielenie absolutorium Radzie i przyjęcie budżetu na rok obecny, co – zgodnie z prawem belgijskim, na podstawie którego zarejestrowany jest Związek w Brukseli – uczynić należy do końca czerwca każdego roku. Wymogi tego prawa narzuciły dość skomplikowaną procedurę rejestrowania się do obrad, potwierdzania obecności i zdalnego głosowania, co przy nie zawsze stabilnych łączach internetowych, utrudniło przebieg Zgromadzenia, ostatecznie jednak wszystkie formalne punkty porządku dnia udało się zrealizować.

Warto zauważyć, że rok 2020 zakończył się, w odróżnieniu od roku 2019, wynikiem finansowym dodatnim, na co wpływ miały, mimo mniejszych przychodów ze składek, znacznie niższe koszty MZS spowodowane ograniczeniem spotkań, podróży itp. w związku z pandemią COVID-19. Ważnym dodatkowym punktem Zgromadzenia było powołanie nowego Komitetu Tematycznego MZS ds. Młodzieży. Ustalono też, że następne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w czerwcu 2022 roku w hiszpańskiej Sewilli, zaś jeszcze wcześniej – w grudniu obecnego roku – z rocznym opóźnieniem, Międzynarodowy Kongres Spółdzielczy w Seulu w Korei. Oba wydarzenia, jak wszyscy wyrazili nadzieję, już z fizyczną obecnością delegatów z całego spółdzielczego świata.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie