Dnia 14 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja zatytułowana „Kierunki rozwoju energetyki w Polsce”. Zorganizowali ją Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wydarzenie objęła swym patronatem Krajowa Rada Spółdzielcza.

Celem Konferencji było zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem energetyki w Polsce, w nawiązaniu do projektów już zrealizowanych, jak i tych możliwych do realizacji w przyszłości oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie gospodarki energetycznej. Program obejmował dość szerokie spectrum zagadnień związanych z magazynowaniem energii, metodami efektywnego wykorzystania  gazu ziemnego i biogazu w energetyce rozproszonej, planami rozwoju energii atomowej. Omówiono problematykę poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie oraz politykę energetyczną Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. Zaprezentowano także nowoczesne technologie pozwalające na oszczędzanie energii.

W świetle niedawno uchwalonej ustawy o spółdzielniach energetycznych, interesująca była prezentacja pani Bogumiły Strzeleckiej – dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem w ENEA Operator Sp. z .o. Wynikało z niej m.in. , że w celu zapewnienia dwukierunkowego przepływu energii w sieci, czyli  również od producentów rozproszonych, niezbędne są inwestycje w kierunku m.in. wzmocnienia sieci, zapewnienia rezerwuaru energii oraz wzmocnienia narzędzi zarządzania i monitoringu. O skali potrzeb w tym zakresie niech świadczy fakt, że Enea na modernizację sieci na terenie tylko trzech województw: pomorskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego planuje zainwestować 8,7 mld zł w latach 2019–2025.

Konferencja była pierwszym z cyklu wydarzeń planowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie gospodarki energetycznej. Punktem kulminacyjnym będą Międzynarodowe Targi Gospodarki Energetycznej w dniach 7-8 maja przyszłego roku na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Patronatu Targom udzieliła Krajowa Rada Spółdzielcza.

Więcej na temat targów energetycznych w artykule: Targi i konferencja energetyczna


UWAGA! W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem w Polsce i z uwagi zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających i wystawców, termin targów Warsaw Energy Expo - Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii uległ zmianie.

Targi odbędą się 13-14 stycznia 2021 r. Wszystkie rejestracje będą automatycznie obowiązywać w nowych datach.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie