INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SPÓŁDZIELCZĄ

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Rada Spółdzielcza z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w formie porady prawnej na przesłane do Krajowej Rady Spółdzielczej zapytanie prawne lub ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy.

Podstawę prawną przetwarzania będzie stanowił obowiązek prawny, umowa o pracę, wyrażona zgoda, uzasadniony interes.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych oraz dostawcom usług prawnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i nadania przesyłki u operatora pocztowego, chyba że dalsze przechowywanie będzie miało uzasadniony i konkretny powód.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami (dane kontaktowe powyżej).

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w przesłanym zapytaniu) – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny albo adres e-mail.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Uchwała nr 16/2019

Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 23 kwietnia  2019 r.

w sprawie przyjęcia zmian w treści Polityki Bezpieczeństwa
w Krajowej Radzie Spółdzielczej

 

 

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Monitor Polski z 1996 r. nr 7, poz. 86) oraz § 1 Regulaminu Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,

 

postanawia, że:

 

 1. Wprowadza Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Krajowej Radzie Spółdzielczej z dnia 23 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami.
 2. Jednocześnie uchyla się Politykę bezpieczeństwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej, przyjętą Uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej nr 21/2018 z dnia 15 maja 2018 roku, przy czym pozostają w mocy wydane zgodnie z dotychczasową Polityką bezpieczeństwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Z treścią Polityki bezpieczeństwa danych osobowych zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Biura Krajowej Rady Spółdzielczej przetwarzający dane osobowe.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W KRAJOWEJ RADZIE SPÓŁDZIELCZEJ

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie