W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości
Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza Przedstawicieli Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych i Organizacji Producentów na:

 

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY SPÓŁDZIELCZYCH GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW,

który odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godz. 11:00

w Warszawie przy ul. Jasnej 1

w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej organizatorem Zjazdu.

 

Spółdzielnie zainteresowane udziałem Przedstawiciela w Zjeździe, które nie dokonały jeszcze zgłoszenia swojego Przedstawiciela, prosimy o przesłanie do KRS oryginału uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.

Spółdzielnia może być reprezentowana na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela.

W celu wzięcia udziału w Zjedzie Przedkongresowym, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, jeśli statut spółdzielni tak stanowi, dokonuje wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy spośród członków spółdzielni (w treści uchwały należy podać nr członkowski wybranej osoby).

Poniżej podajemy adres do przesłania oryginału Uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia najpóźniej do dnia 27 września 2023 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

z dopiskiem „Zjazd Przedkongresowy SGPRiOP”

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przesłanie kopii w/w uchwały e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem sporządzenia listy osób biorących udział w Zjeździe Przedkongresowym.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Przedkongresowym jest:

- wybór w drodze uchwały Przedstawiciela spółdzielni, który jest członkiem tej spółdzielni,

- przesłanie do KRS uchwały o wyborze Przedstawiciela we wskazanym powyżej terminie,

- terminowe wniesienie opłaty za udział jednego Przedstawiciela w zjeździe przedkongresowym w wysokości 100 zł brutto obejmującej koszty organizacji Zjazdu.

Opłatę należy wpłacić na rachunek KRS nr 56 8004 0002 2001 0012 0711 0001 tytułem „Zjazd Przedkongresowy SGPRiOP” do dnia 27 września 2023 r.

Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 20 Delegatów Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych i Organizacji Producentów weźmie udział w VII Kongresie Spółdzielczości w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Dokona on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju oraz dokona wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,

3. Przyjęcie regulaminu obrad,

4. Wybór prezydium Zjazdu,

5. Powołanie Komisji Zjazdu:

  • mandatowej,
  • uchwał i wniosków,
  • wyborczej,
  • skrutacyjnej,

6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,

8. Dyskusja,

9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

10. Sprawy wniesione,

11. Ogłoszenie wyników wyborów,

12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,

13. Zakończenie obrad.

Szczegółowe informacje związane z VII Kongresem Spółdzielczości znajdują się stronie https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci

Liczymy na Państwa udział w tym ważnym dla rozwoju spółdzielczości w Polsce spotkaniu. KRS od wielu lat aktywnie uczestniczy w promowaniu formy spółdzielni poprzez prowadzenie szkoleń, doradztwa, działalność publikacyjną oraz przekazywanie stanowisk i opinii kierowanych do centralnych władz państwowych. Z wystąpieniami KRS można zapoznać się pod adresem:

https://krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

Jeszcze raz zapraszamy Państwa do udziału oraz zgłoszenia Przedstawiciela Państwa spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy.

 

Załączniki:

  1. informacja o warunkach udziału w VII Kongresie Spółdzielczości – przejdź i pobierz
  2. wzór uchwały RN/WZ w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy – przejdź i pobierz
  3. projekt dokumentu „Tezy Programowe na VII Kongres Spółdzielczości” – przejdź i pobierz

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie