Przypominamy o rozpoczęciu naboru prac do XV Edycji Konkursu. Prace, wykonane (obronione lub opublikowane) po 1 maja 2018 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 15 maja 2019 r. na adres:



Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Konkurs na pracę badawczą"

 


 

Regulamin Konkursu - Pobierz

 

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

 • za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.
 • za pracę doktorską lub habilitacyjną
 • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową

   

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne. Wniosek o nagrodę powinien składać się z:

 • zgłoszenia wraz z uzasadnieniem;
 • pracy zgłoszonej do konkursu;
 • streszczenie pracy (maks. 1 str.);
 • informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja);
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.


Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do 15 maja danego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być obroniona lub wydana (w przypadku pracy badawczej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą składania prac. Wnioski konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa Zarządu KRS.

W konkursie mogą być przyznane Nagrody, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Komisja może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii.

Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Rektorzy, Dziekani Wydziałów i promotorzy, nagrodzonych prac zostaną uhonorowani listami gratulacyjnymi. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych)

 

Obsługa Konkursu: Spółdzielczy Instytut Badawczy
tel.: 22 596 45 13, 22 827 45 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie