Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Kontakt:
tel. 22 827 45 25, 596 45 55, 596 45 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów, które odbędzie się w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2019 r.
Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. (Monitor Spółdzielczy nr 6 z 2018 r., poz. 38) tj :

1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć.

2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym oraz odbyć kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin.

Odpłatność za udział w szkoleniu uzależniona jest od liczby uczestników szkolenia.

Wszelkich informacji udziela:

Zespół Lustracji i Doradztwa Krajowej Rady Spółdzielczej

tel.: 22/ 827 43 22; 22/ 827 43 11; 22/ 59 64 525

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa wg załączonego druku POBIERZ


Komórką KRS odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń jest - Zespół Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej - Spółdzielczy Instytut Badawczy (poprzednio Spółdzielczy Instytut Badawczy - Centrum Szkolenia Spółdzielczego) oraz Zespół Lustracji i Doradztwa. Na organizację szkoleń KRS posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr KO.ADM.II –KB-4962/1/07 z dnia 2 marca 2007 r.) na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Działalność edukacyjna  w różnych formach prowadzona była jednak w KRS od samego początku jej istnienia. Zdobyte w tym czasie doświadczenia naszych wykładowców, trenerów i współpracowników stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych  szkoleń. Kadra zatrudniona i współpracująca  obecnie z KRS posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia. Skupiamy wokół Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS również znaczne grono naukowców związanych na stałe z innymi instytucjami czy wyższymi uczelniami  tworzących dla naszych  potrzeb zespół  wykładowców, który staje się jednocześnie centrum  myśli i refleksji nad  polską spółdzielczością.

Prowadzone w ramach akredytacji szkolenia, zarówno o charakterze ogólnospółdzielczym, jak i dla przedstawicieli konkretnych branż, odbywają się w małych grupach, przy użyciu nowoczesnych technologii edukacyjnych, są hospitowane, dokonywana jest na bieżąco ich ocena w oparciu o przygotowane arkusze ewaluacyjne, uczestnicy zaś otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne, a po zakończeniu szkolenia właściwe certyfikaty. Odbywają się w dobrze wyposażonych salach wykładowych w gmachu KRS, bądź - na życzenie - organizowane być mogą w terenie, np. w siedzibach zainteresowanych spółdzielni lub w trybie wyjazdowym w odpowiednich ośrodkach konferencyjnych (także za granicą). Na potrzeby uczestników wydawana jest przez SIB seria Zeszyty Szkoleniowe oraz inne publikacje.

SIB oprócz organizacji szkoleń specjalistycznych (moduł I – organizacyjno-prawny  i moduł II – ekonomiczno-finansowy), organizuje także odrębne szkolenia m. in. na temat pozyskiwania przez spółdzielnie funduszy unijnych na cele społeczne oraz szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto prowadzone są nieodpłatne szkolenia w ramach realizowanych projektów (m. in. na temat tworzenia spółdzielczych grup producentów rolnych, spółdzielni socjalnych), a także – we współpracy z Zespołem Lustracji i Doradztwa KRS szkolenia dla kandydatów na lustratorów i uzupełniające dla lustratorów, a we współpracy z Zespołem Samorządu i Promocji KRS seminaria dla samorządów spółdzielczych, a zwłaszcza Rad Nadzorczych spółdzielni nt. organów spółdzielni, ich roli, funkcji i odpowiedzialności.