Wydarzenia z dnia czwartek, 12 grudnia 2019

Lista wydarzeń

Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (w tym podatek CIT, PIT, VAT)

Czwartek, 12 grudnia 2019 o 10:00

(POWTÓRKA SZKOLENIA Z 7 LISTOPADA)

termin:  12 grudnia (czwartek), godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS), II piętro, sala 228

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Rachunkowość spółdzielni

1. Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności

2. Wybrane zagadnienia z rachunkowości spółdzielni

3. Gospodarka funduszami w spółdzielniach

 

II. Podatki

1. Podatek CIT

a) przychody podatkowe i koszty podatkowe w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS - wybrane zagadnienia

b) zmiany w podatku CIT od 2020 r.

  • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za towary i usługi na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego
  • zmiany w dochodach wolnych
  • mały podatnik - zmiana definicji od 01.01.2020 r.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, w tym:

a) zwolnienie z podatku PIT osób do ukończenia 26. r. życia

b) zmiany w podatku PIT od 01.10.2019 r. i od 01.01.2020 r.

c) obowiązki płatnika w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS

3. Podatek od towarów i usług, w tym:

a) podatek należny i naliczony - w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS

b) zasady wystawiania faktur

c) zwolnienie z VAT dla dostaw nieruchomości, w tym zmiany (od 01.09.2019 r.)

d) biała lista podatników (od 01.09.2019 r.)

e) załączanie dokumentów do deklaracji (od 01.09.2019 r.)

f) zmiany w wymierzaniu dodatkowego zobowiązania (od 01.09.2019 r.)

g) likwidacja odwrotnego obciążenia (od 01.11.2019 r.)

h) obowiązkowa podzielona płatność (split payment) i sankcje za jej niestosowanie

i) zmiana zasad stosowania odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT (od 01.11.2019 r)

j) możliwość wystąpienia o wiążącą informację stawkową (od 01.11.2019 r.)

k) faktury dotyczące sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru NIP - sankcje (od 01.01.2020)

l) podatek VAT w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS

4. Inne zmiany, w tym w pozostałych podatkach od 01.01.2020 r.

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. 

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto PO POTWIERDZENIU PRZEZ ORGANIZATORA, ŻE SZKOLENIE SIĘ ODBĘDZIE (informacja zostanie podana 9 grudnia br.) 

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank PeKaO S.A.

64 1240 6247 1111 0000 4977 9727

z dopiskiem: szkolenie 12 grudnia

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 9 grudnia 2019 r. na adres szkolenia@krs.com.pl, pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię terminowej wpłaty składki. Faktury VAT przekażemy podczas szkolenia. 

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: szkolenia@krs.com.pl, tel. 22/ 596 45 56

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie