Wydarzenia z dnia środa, 13 listopada 2019

Lista wydarzeń

Szkolenie: Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię

środa, 13 listopada 2019 o 10:00 - 16:30

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie: Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnię

termin: 13 listopada (środa), godz. 10.00 – 16.30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

Program szkolenia:

1. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń:

 • zarząd powierzony spółdzielni – zakres

  • czynności zwykłego zarządu

  • czynności przekraczające zwykły zarząd

  • dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA

 • powstanie wspólnoty mieszkaniowej

  • zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,

  • zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,

  • kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,

  • wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,

  • wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,

  • zmiana zarządcy,

  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • zarząd umowny,

 • prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,

 • rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,

 • wspólnota a członkostwo w spółdzielni,

 • zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych

 • rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania.

2. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej:

 • członkostwo z mocy prawa, charakter prawny po zmianach ustawy,

 • chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu, małżonkowie,

 • ustanie członkostwa z mocy prawa,

 • wypowiedzenie członkostwa,

 • rejestr członków – zasady prowadzenia, regulamin,

 • dostęp członków do dokumentów a RODO.

3. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie