W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej – w Domu pod Orłami w Warszawie – w dniu 12 czerwca 2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady najważniejszej organizacji spółdzielczej w Europie Cooperatives Europe. Członkowie Rady, z jej prezydentem Jean-Louis Bancelem oraz dyrektor Agnès Mathis na czele, przybyli do Polski na zaproszenie prezesa KRS Mieczysława Grodzkiego, który również jest członkiem Rady. Było to pierwsze spotkanie tego gremium w naszym kraju. Wśród uczestników byli reprezentanci Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Już w przeddzień obrad wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w restauracji spółdzielczego hotelu „Gromada” w Warszawie (w którym też wszyscy uczestnicy spotkania mieszkali), z udziałem przedstawicieli władz polskich organizacji spółdzielczych, podczas której prezes OST „Gromada” Krzysztof Moczulski przedstawił krótko swoją spółdzielnię.

Główne posiedzenie, w sali konferencyjnej KRS, miało obfity program. Dyskutowano nad okresowym sprawozdaniem finansowym, nad realizacją finansowanego przez Komisję Europejską wspólnego z MZS wielkiego 4-letniego projektu wspierania rozwoju spółdzielczości na świecie, który dobiegł półmetka, czy nad programem rzecznictwa interesów spółdzielni wobec instytucji europejskich. Wiele miejsca zajęła sprawa przygotowań do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego – spółdzielczość, co podkreślano, musi być widoczna w kampanii, musi mocno artykułować swoje interesy i naciskać na kandydatów na eurodeputowanych by zajęli wobec niej jasne stanowisko. W najbliższym czasie przygotowane zostaną odpowiednie materiały informacyjne do wykorzystania przez organizacje członkowskie – po dostosowaniu do potrzeb poszczególnych krajów – w kampanii wyborczej. Ale – co przypomniał J.-L. Bancel – w ciągu najbliższych dwóch lat w większości państw europejskich odbędą się też wybory samorządowe bądź parlamentarne; i do nich też powinniśmy przywiązać nie mniejszą niż do europejskich wagę, gdyż pomyślność spółdzielczości w większym może nawet stopniu zależy od ułożenia przez nią stosunków z rządami i samorządami lokalnymi. Sporo, jak zwykle, emocji przyniosła sprawa niezbędnej reformy systemu składek do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Zdecydowano wreszcie, że następne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się nie w Genewie, jak pierwotnie planowano w związku z jubileuszem 100-lecia MOP, lecz – ze względu na znaczne koszta i brak lokalnego partnera spółdzielczego w Szwajcarii – w innym miejscu, które zostanie wkrótce ustalone.

Bezpośrednio po zakończeniu formalnego posiedzenia Rady, goście zagraniczni zwiedzili Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, a następnie obyło się spotkanie z reprezentantami władz polskiej spółdzielczości, podczas którego, po wprowadzeniu prezesa M. Grodzkiego dającego krótki przegląd ogólnych informacji o polskiej spółdzielczości, obecni przedstawiciele Związków Rewizyjnych, Prezydium Zgromadzenia Ogólnego oraz Zarządu KRS (Józef Gawlik, Paweł Grzesik, Ryszard Jaśkowski, Marek Kowalski, Piotr Pałka, Janusz Paszkowski i Zygmunt Paśnik) dokonali prezentacji swoich organizacji i mówili o najważniejszych ich problemach. Przypomniano też o ostatnich inicjatywach międzynarodowych KRS – apelu do MZS i Cooperatives Europe o zaangażowanie się w akcję przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz petycji do Parlamentu Europejskiego o włączenie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych do prawodawstwa Unii Europejskiej. W tej pierwszej sprawie prezydent J.-L. Bancel powtórzył swoją deklarację złożoną w Helsingør, aktywnego włączenia się jego organizacji w takie działania i potwierdził, że pierwsze kroki we współpracy z Eurocoop zostały już podjęte i do kolejnego Zgromadzenia Ogólnego przygotowany zostanie raport stanowiący podstawę do konkretnych działań, które zostaną zaproponowane Zgromadzeniu. W drugiej sprawie, która była już wcześniej poruszana na forum Cooperatives Europe i wywołała wiele dyskusji, wiceprezydent Ed Mayo (prezydent J.-L. Bancel musiał wcześniej opuścić posiedzenie) obiecał podjęcie rozmów w celu rozważenia możliwości działania w tym zakresie.

Dla zagranicznych gości zorganizowano również zwiedzanie warszawskiej Starówki oraz kolację w klubokawiarni prowadzonej przez spółdzielnię socjalną „Pożyteczna” na Nowym Świecie, co dało im możliwość zapoznania się z kolejną branżą polskiej spółdzielczości. W dniu 13 czerwca, ci z uczestników, którzy pozostali jeszcze w Warszawie, zaproszeni zostali do odwiedzenia nowo otwartego supermarketu „Sezam” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, po którym oprowadzeni zostali przez panią prezes Annę Tylkowską oraz obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, gdzie przyjął ich prezes Grzegorz Jakubiec. Nasi goście byli pod wrażeniem wszystkich odwiedzonych spółdzielni, a Ed Mayo – ważna postać europejskiej spółdzielczości – zamieścił swoje wrażenia z Polski z niezwykle sympatycznym komentarzem w swoim popularnym w środowisku spółdzielczym blogu (czytaj wpis na blogu Eda Mayo).

Prezydent Cooperatives Europe Jean-Louis Bancel przy przy okazji swego pobytu w Warszawie udzielił wywiadu magazynowi KRS „Tęcza Polska”. (Czytaj wywiad)

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie