Delegacja chińska w Krajowej Radzie Spółdzielczej

 

Krajowa Rada Spółdzielcza 12 września br. gościła przedstawicieli Chińskiego Stowarzyszenia Badań nad Rozwojem Ekonomicznym przy Ministerstwie Rolnictwa ChRL. Delegacja przebywała w Polsce w ramach współpracy pomiędzy Ministerstwami Rolnictwa obydwu krajów z zamiarem zapoznania się z problemami rozwoju rolnictwa, spółdzielczości wiejskiej i systemu szkoleń dla rolników w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w KRS miała na celu zaznajomienie się chińskich gości z ogólną problematyką spółdzielczości w naszym kraju i jej doświadczeniami, które mogłyby się okazać przydatne w rozwoju spółdzielczości w Chinach. Na czele delegacji stał wiceminister, a zarazem wiceprezydent Chińskiego Stowarzyszenia Badań nad Rozwojem Ekonomicznym, TANG Renjian, zaś w jej skład wchodzili przedstawiciele tej organizacji oraz ambasady ChRL w Warszawie. Stronę polską podczas spotkania w KRS reprezentowali zastępca prezesa Zarządu KRS Stanisław Śledziewski, dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS dr Adam Piechowski i Zdzisław Gumkowski z tegoż instytutu oraz dyrektor Zespołu Prawnego Jacek Urbański.

Po powitaniu gości przez wiceprezesa KRS i przedstawieniu chińskiej delegacji przez jej przewodniczącego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dokonano prezentacji polskiej spółdzielczości - jej historii, obecnej organizacji i potencjału poszczególnych branż (A. Piechowski), omówiono prawne podstawy działania spółdzielni w naszym kraju (J. Urbański) oraz roli spółdzielczości na wsi ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczych grup producentów rolnych (Z. Gumkowski). Stronę chińską interesowały również sprawy opodatkowania spółdzielni, stosunku władz państwowych do spółdzielczości oraz możliwości wsparcia finansowego spółdzielni poprzez fundusze krajowe i ze środków Unii Europejskiej. Przedłużająca się dyskusja na te tematy i ograniczony czas jakim dysponowali goście, uniemożliwiły im przedstawienie problematyki spółdzielczości w ich kraju, postanowiono więc kontynuować takie spotkania w przyszłości, aby dzięki pogłębieniu wzajemnej znajomości ruchów spółdzielczych, możliwa się stała lepsza współpraca pomiędzy organizacjami spółdzielczymi obu krajów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie