Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów.

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj :
1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat.
Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Odbędzie się następujących terminach:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł;
- 08 – 10.11.2019 r. – II moduł;
- 22 – 24.11.2019 r. – III moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 3.200,- zwolnione z VAT.  
2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.
Kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin i odbędzie się:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł;
- 17 – 20.10.2019 r. – II moduł;
- 08 – 10.11.2019 r. – III moduł;
- 21 – 24.11.2019 r. – IV moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 5.400,- zwolnione z VAT.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1.
Prosimy o zgłaszanie się do udziału w szkoleniu do dnia 16.09.2019 r. według załączonego druku zgłoszenia. Po potwierdzeniu udziału, przesłany zostanie uczestnikom szczegółowy program szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminach szkolenia.
Uczestnicy, materiały dydaktyczne otrzymają w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Należność powyższą prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej
nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 25 września 2019 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 525 – Anna Różycka.

Formularz zgłoszeniowy dla osób ze stażem w spółdzielczości i dla osób bez stażu.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie