Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy (SKN) jest wydawnictwem periodycznym, będącym sukcesorem czasopisma o tym samym tytule wydawanego  w latach 1967 – 1989 jako wiodące w kraju teoretyczno-naukowe pismo poświęcone problematyce spółdzielczej. Stanowiło ono kontynuację przedwojennego Spółdzielczego Przeglądu Naukowego, wydawanego przez ówczesny Spółdzielczy Instytut Naukowy.  Kwartalnik ukazuje się obecnie nieregularnie, jednak docelowo przewiduje się jego publikację zgodnie z tytułem, w rytmie 3 – 4 numerów rocznie.
Periodyk ma charakter naukowy o charakterze teoretyczno-empirycznym i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Obejmuje swoim zakresem merytorycznym historyczne i aktualne problemy spółdzielczości w kraju i za granicą oraz społecznej gospodarki rynkowej, której spółdzielczość jako własność wspólnotowa jest najważniejszym sektorem. Jednocześnie uwzględnia także problematykę III sektora organizacji pozarządowych i problemy mechanizmów pieniężnych jako infrastruktury finansowej. Artykuły składane do SKN są recenzowane.

 


KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - redaktor naczelny
prof. dr hab. Ewa Leś -
zastępca redaktora naczelnego
dr Adam Piechowski - zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof Lachowsk
i - sekretarz redakcji 
dr hab. Michał Pietrzak,
prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz 
prof. dr hab. Aldon Zalewski

 

RADA PROGRAMOWA:
Andrzej Anulewicz, Prof. Carlo Borzaga (Włochy), Waldemar Broś, Dr Bronisław Brzozowski, prof. dr hab. Lech Buczowski, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab. Henryk Cioch, Alfred Domagalski (przewodniczący), prof. dr hab. Józefa Gniewek, prof. dr hab. Adam Jedliński, Krzysztof Kokoszkiewicz, prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. Hans-H. Münkner (Niemcy), Janusz Paszkowski, Jerzy Rybicki, prof. Yohanan Stryjan (Szwecja), Jerzy Szreter, Jan Włostowski

 


Dotychczas ukazały się dwa numery wznowionego Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego:

Nr 1/2008 spis treści do pobrania
Nr 1/2009 spis treści do pobrania

O ukazaniu się kolejnych numerów będziemy informować.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie