Grupy Producentów Rolnych są nową formą organizowania się rolników we wspólne podmioty gospodarcze. Wzorem krajów Zachodniej Europy polscy rolnicy coraz częściej wybierają spółdzielnię, jako formę prawną do działania na rynku. W w/w krajach europejskich, w których stopień rozwoju gospodarczego jest znacznie wyższy niż w naszym kraju, od 60 do 100% rolników zrzeszonych jest w spółdzielniach. Spółdzielnie rolnicze są głównymi podmiotami skupującymi produkty rolne, prowadzą zaopatrzenie w środki produkcji, świadczą potrzebne członkom spółdzielni usługi oraz prowadzą przetwórstwo i handel produktami rolno-spożywczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi tworzenia i rozwoju spółdzielczych grup producentów rolnych. Znajdziecie w nich Państwo m.in. aktualności, prawodawstwo, ważniejsze opracowania i publikacje, informacje nt. podejmowanych działań na rzecz rozwoju spółdzielczych GPR, dane statystyczne.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie