Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych - wrzesień 2017 r.

Salwa

 

  "Rolnik Spółdzielca" nr 1 styczeń 2016

 Rolnik spdzielcaRolnik spdzielca 2

 

"Elity" nr 45 grudzień 2016
W centrum Warszawy, obok Filharmonii, znajduje się „Dom pod Orłami”, jeden z najciekawszych w mieście przykładów modernizmu z początku XX w. Budynek powstał w latach 1914–1917 jako siedziba Banku Towarzystw Spółdzielczych. Zniszczony z 65% podczas powstania warszawskiego, odbudowany został wg projektu arch. Barbary Brukalskiej, projektantki związanej z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową na Żoliborzu, zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie. „Dom pod Orłami” jest siedzibą Krajowej Rady Spółdzielczej.
Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce znajduje się na pierwszym piętrze. Ponad 24.000 eksponatów obrazuje osiągnięcia polskiej spółdzielczości na przestrzeni 100 lat, w tym unikalne dokumenty, fotografie, medale, obrazy, sztandary, wydawnictwa oraz cenne archiwum, zawierające m.in. ponad 250 tytułów spółdzielczych, w tym pochodzące z okresu międzywojennego i lat okupacji.
Ciekawe, mało znane miejsce doskonale nadaje się na prowadzenie lekcji historii dla młodzieży klas średnich i osób interesującymi się najnowszą historią Polski po odzyskaniu Niepodległości. Na planszach wyeksponowane są osiągnięcia ruchu spółdzielczego, wykorzystującego aktywność środowisk dla realizacji wspólnych celów, promujące pozytywne wzorce postępowania.
W centralnej części muzeum jest sala na kilkadziesiąt osób, z możliwością prezentacji medialnych. Czas zwiedzania muzeum, z przygotowanym do lekcji nauczycielem, szacujemy na 2–3 godziny.

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie