Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Zmiany w podatku PIT od 01.07.2022 r. i od 01.01.2023 r. Inne zmiany w podatkach.

Termin: 21 czerwca 2022 r., godz. 09:30-15:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

CENY:

- 516,60 zł brutto/os. (420 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 676,5 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 7 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 

 
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

A. Podatek PIT
1. Zmiana stawki podatku i skali podatkowej
2. Kwota wolna od podatku - zmiany od 1 lipca 2022 r.
3. Zasady stosowania kwoty wolnej przez płatnika
4. Nowy wzór oświadczenia PIT-2
5. Zmiany w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT od 1 stycznia 2023 r.
6. „Nowe” zwolnienia przedmiotowe w podatku PIT
7. Rozszerzenie zwolnień podatkowych o zwolnienie zasiłków macierzyńskich
8. Wprowadzenie możliwości rezygnacji pracownika ze stosowania przez pracodawcę podwyższonych kosztów - nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
9. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 r. - skutki braku ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym
10. Powrót możliwości wspólnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci – przywrócenie możliwości składania oświadczenia w zakładach pracy; zasady postępowania płatnika
11. Koniec mechanizmu podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT. tzw. rolowania zaliczek PIT tj. przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek od 1 lipca 2022 r.
12. Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek
- składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek
- nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek
13. Wypłata wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – nowe zasady obliczania zaliczki PIT byłym pracownikom od 1 lipca 2022 r.
14. Zmiany obliczania zaliczek na podatek PIT oraz ich wpływ na wysokość wynagrodzenia – przykłady
15. Zryczałtowana stawka podatku PIT od przychodów z art.13 do 200 zł
16. Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu powołania - zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu (objęcia ubezpieczeniem prokurentów) i wyłączenia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
17. Odliczenie od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
18. Zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę – zmiany od 1 stycznia 2023 r.
B. Zmiany w podatku VAT, w tym
- obniżenie stawek VAT
C. Skutki podatkowe CIT, PIT oraz VAT z tytułu udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy

 
Osoba prowadząca szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin - ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

 
Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącej pytania poprzez czat. Dodatkowo do 20 czerwca br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadząca udzieli w trakcie szkolenia.

 

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie (około godz. 12:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. 

 

Zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (.doc) - POBIERZ

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20.06.2022 r. do godz. 12:00. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. OPŁATĘ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila. Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila.

 
Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do dnia, w którym odbywa się szkolenie:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie w dniu 21.06.2022 r.

 

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie