Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI DO PODJĘCIA DECYZJI W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA/ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W FORMULE STACJONARNEJ LUB ZARZĄDZENIA PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE/ZEBRANIE PRZEDSTWICIELI UCHWAŁ NA PIŚMIE PO OSTATNICH ZMIANACH W SPRAWIE ZNIESIENIA LIMITÓW OSÓB ORAZ PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA WYKONANIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH W 2022 ROKU

SZKOLENIE ZAWIERA:

PRZEGLĄD AKTUALNYCH STANOWISK MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII I MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI PO ZNIESIENIU LIMITÓW W SPRAWIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ

Termin: 25 kwietnia 2022 r., godz. 09:00-12:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

 CENY:

- 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 553,5 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 4 godziny dydaktyczne (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

Cel szkolenia

Przedstawienie działalności Spółdzielni oraz jej Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli / Zebrania Grup Członkowskich w dobie epidemii. Przygotowanie Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz przedstawienie stanowiska Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przekazanie wiedzy na temat przedłużenia terminów sprawozdawczych za 2021 r.

 

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni w dobie COVID-19.

 

Grupa docelowa/profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Funkcjonowanie organów Spółdzielni w dobie COVID-19 – funkcjonowanie organów ustawowych (Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich – podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) oraz statutowych.

  2. Działalność Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich – podejmowanie uchwał w formule tradycyjnej, na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podejmowanie uchwał a porządek obrad, zgłaszanie projektów uchwał (wymóg 10 podpisów) a wystąpienie z żądaniem zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad (wymóg 1/10 członków w świetle aktualnych orzeczeń), granice spraw, w których mogą być podejmowane uchwały.

  3. Aspekty praktyczne przygotowania Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

  4. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych – zwoływanie Walnego Zgromadzenia w świetle ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia, przedłużenie kadencji organów ustawowych i statutowych Spółdzielni.

  5. Wpływ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  6. Wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji na funkcjonowanie spółdzielni.

  7. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane przed szkoleniem.

 

Szkolenie poprowadzi dr Piotr Pałka. Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 22 kwietnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (około godz. 12:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25.04.2022 r. do godz. 08:00. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. OPŁATĘ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila. Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do dnia, w którym odbywa się szkolenie:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie w dniu 25.04.2022 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prowadzący
dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie