Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i aktualne zmiany w podatkach

Termin: 06 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-16:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

 CENY:

- 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 553,5 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

A. Sprawozdanie finansowe w spółdzielniach, w tym:

 

1. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych księgi rachunkowe, w tym: polityka rachunkowości, dowody księgowe
2. Wybrane zagadnienia z zakresu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki, w tym zmiany od 1.01.2022 r., rodzaje sf, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy
3. E-sprawozdanie - wybrane zagadnienia
4. Sprawozdanie finansowe
- prezentacja środków trwałych i wnp
- fundusz udziałowy, w tym ewidencja udziałów, zwrot udziałów, udziały przedawnione
- fundusz zasobowy – wybrane zagadnienia
- informacja dodatkowa - zakres informacji
- uchwały wzc w sprawie zatwierdzenia sf oraz podziału nadwyżki bilansowej.
5. „Nowe” terminy inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

B. Aktualne zmiany w podatkach

 

1. Podatek CIT

a) zmiany w przychodach i kosztach podatkowych - darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
oraz
- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego
- darowizny i inne nieodpłatne świadczenia przekazywane bezpośrednio na rzecz uchodźców
- skutki nieodpłatnego zakwaterowania uchodźców w zasobach spółdzielni
b) fundusz inwestycyjny – zasady tworzenia i wydatkowania, skutki podatkowe
c) dokumentowanie dochodu zwolnionego – przeznaczenie a wydatkowanie (sm, związki rewizyjne)
d) aktualne orzecznictwo i interpretacje KIS

 

2. Podatek PIT

a) przychody zwolnione od 1.01.2022 r.
b) koszty uzyskania przychodów – zmiany w zakresie przychodów z pracy oraz przychodów osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne
c) zmiany w zakresie składania PIT-2
d) ulga dla klasy średniej
e) zmiany w oświadczeniach składanych przez pracowników, w tym wprowadzone ustawą z 24.02.2022
f) składka zdrowotna od osób osiągających przychody z tytułu powołania
g) aktualne orzecznictwo i interpretacje KIS

 

3. Podatek VAT

a) zmiany stawek podatkowych, w tym w zakresie darowizn i nieodpłatnych świadczeń
b) aktualne orzecznictwo i interpretacje KIS
c) kasy rejestrujące w spółdzielniach, w tym w spółdzielniach mieszkaniowych

 

C. Inne zmiany

 

a) ustawa o prawach konsumenta - limitu płatności gotówkowych
b) obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin - ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącej pytania poprzez czat. Dodatkowo do 5 kwietnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadząca udzieli w trakcie szkolenia.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie (około godz. 12:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 05.04.2022 r. do godz. 12:00. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. OPŁATĘ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila. Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do dnia, w którym odbywa się szkolenie:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie w dniu 06.04.2022 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie