Program obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
Miedzeszyn, 25 czerwca 2012 r.

9.00 - 11.00 - posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

11.00 - 13.00 -  Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

13.00 - 14.00 -  Koncert Kazimierza Kowalskiego - solisty Teatru Wielkiego w Łodzi

14.00 - Odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Spółdzielczego

14.05 - otwarcie i powitanie zaproszonych gości przez dr. Jerzego Jankowskiego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

14.15 - wystąpienie Alfreda Domagalskiego, prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

14.25 - wręczenie odznaczeń państwowych i spółdzielczych

14.45 - wystąpienia zaproszonych gości

14.55 - wręczenie nagród zwycięzcom Konkursów Oskar (od 2017 r. Lider) Spółdzielczości Polskiej, Menedżer - Spółdzielca, Prymus 2012  oraz Spółdzielczych Znaków Jakości - wystąpienie prof. dr. hab. Bogdana Grzelońskiego, przewodniczącego Kapituły wyżej wymienionych Nagród

15.20 - wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę naukową o tematyce spółdzielczej - wystąpienie prof. dr. hab. Mieczysława Adamowicza przewodniczącego Komisji Konkursowej

15.35 - przerwa

15.45 - występ zespołu artystycznego „Dereń” z Domu Kultury SMB „Imielin”

16.40 - 18.00 - poczęstunek  

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie