Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów w formie on-line. Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć i odbędzie się w następujących terminach:

  • 17-19.09.2021 r. – I moduł;
  • 24-26.09.2021 r. – II moduł;
  • 01-03.10.2021 r. – III moduł.

Koszt szkolenia to kwota 3.400,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin. Koszt egzaminu to kwota 250,- pln (zwolnione z VAT).

 

2. Osoby nieposiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.

Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin i odbędzie się w następujących terminach:

  • 10-13.09.2021 r. – I moduł;
  • 17-19.09.2021 r. – II moduł;
  • 24-27.09.2021 r. – III moduł;
  • 01-03.10.2021 r. – IV moduł.

Koszt szkolenia to kwota 5.200,- pln (zwolnione z VAT).

Dodatkowo płatny jest egzamin. Koszt egzaminu to kwota 250,- pln (zwolnione z VAT).

 

Szkolenie odbędzie się w całości w systemie online (na platformie szkoleniowej ClickMeeting), natomiast egzamin przewidziany jest w formie stacjonarnej (z uwzględnieniem warunków sanitarnych) w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w Warszawie.

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w szkoleniu do dnia 02.09.2021 r. według załączonego druku zgłoszenia. Po potwierdzeniu udziału, uczestnikom zostanie przesłany szczegółowy program szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminach szkolenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pobierz DRUK ZGŁOSZENIA - 90 godzin (.doc)

Pobierz DRUK ZGŁOSZENIA - 150 godzin (.doc)

Należność prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej
nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 03.09.2021 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 524.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie