Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres, podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbywała się w Nowym Jorku jesienią tego roku, opublikował doroczny raport na temat roli spółdzielni w rozwoju społecznym. Obecny raport koncentrował się na miejscu spółdzielni w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wskazywał na nowe sposoby i strategie umacniania spółdzielczości w świetle kluczowych wyzwań przed jakimi staje ruch spółdzielczy na świecie w swej misji zapewnienia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.

Wśród bardziej szczegółowych zagadnień, Sekretarz Generalny odniósł się do roli spółdzielni w zapewnieniu opieki zdrowotnej. Raport przypomina również, że zbliża się dziesiąta rocznica obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 i z tej okazji przytacza przykłady dobrych praktyk spółdzielni z różnych krajów i reprezentujących różne branże, z powodzeniem wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport wreszcie wspomina o prowadzonym wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Ekonomii Spółdzielczej i Społecznej we włoskim Trydencie) rankingu 300 największych spółdzielni na świecie publikowanym co roku jako „Światowy Monitor Spółdzielczy”, będącym według słów Sekretarza Generalnego „ważnym źródłem danych o spółdzielniach”, wskazującym jak te najpotężniejsze organizmy spółdzielcze przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najnowsza edycja „Monitora”, obejmująca dane za 2017 rok, ukaże się w najbliższych tygodniach. 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie