Podczas październikowego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kigali silnie zaznaczona została obecność europejskiej organizacji Cooperatives Europe. Jej przedstawiciele wzięli aktywny udział w będącej integralną częścią Zgromadzenia 4-dniowej światowej konferencji „Spółdzielnie na rzecz rozwoju”.

Prezydent Jean-Louis Bancel wystąpił m. in. na sesji plenarnej poświęconej wkładowi spółdzielni w budowę pokoju i równości na świecie– przypomniał, że spółdzielnie same przez się nie mogą przynieść odpowiedzi na wszystkie problemy współczesnej ludzkości (na co niektórzy zdają się liczyć), ale że są w stanie zredukować pewne niekorzystne zjawiska prowadzące do konfliktów, takie jak skrajne ubóstwo. Podkreślił również potrzebę stworzenia korzystnego otoczenia dla spółdzielni na poziomie krajowym, przestrzegającego prawo i demokrację, co stanowi warunek konieczny rozwoju i rozkwitu spółdzielczości.

Dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis uczestniczyła w sesji na temat aktywizacji kobiet do większego udziału w życiu politycznym i ekonomicznym, w tym do kierowania i współdecydowania w spółdzielniach. „Nie powinniśmy bać się podejmowania zagadnień równowagi płci w naszych spółdzielniach – stwierdziła, kończąc swoje wystąpienie. – Nawet jeśli wiele już uczyniliśmy w tej kwestii, nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów. Kobiety muszą stawać się nie tylko członkiniami spółdzielni, ale zarazem menedżerkami i osobami podejmującymi decyzje w nich”. Sama Agnès Mathis jest najlepszym przykładem, że kobiety świetnie sprawdzają się na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółdzielczości. Inni przedstawiciele Cooperatives Europe uczestniczyli w specjalnych sesjach organizowanych przez Międzynarodową Spółdzielczą Platformę Rozwoju, Komitet Młodzieży MZS czy Komitet Równouprawnienia Płci.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie