Wszystkich zainteresowanych informujemy, że warsztaty odbędą się w zaplanowanym terminie.

Dojeżdżających samochodami prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na znalezienie miejsca parkingowego. Pomimo kilku parkingów wokół siedziby KRS, znalezienie miejsca do zaparkowania w godzinach porannych może być utrudnione.

Po wejściu na salę proszę o złożenie podpisu na liście obecności oraz pobranie materiałów szkoleniowych. W materiałach szkoleniowych odnajdą Państwo arkusz oceny szkolenia. Bardzo proszę o wypełnienie go i przekazanie organizatorowi pod koniec warsztatów. Chcielibyśmy udoskonalać nasze szkolenia i Państwa opinie stanowią dla nas kluczową informację.

Lunch planowany jest na godzinę 13:00. W czasie przerwy lunchowej będą wydawane certyfikaty wraz z oryginałami faktur (Ci z Państwa, którzy dokonali przedpłaty, otrzymali już skany tych faktur drogą elektroniczną). Odbiór certyfikatu będzie również poświadczany podpisem na osobnej liście.

 Wszystkim dojeżdżającym życzymy spokojnej podróży.


 

Termin: 25 listopada 2019 r., godz. 1000 – 1545

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS), IV piętro, sala 403

 

PROGRAM

 1. Compliance Management System (CMS) w kraju i na świecie (metodyka branżowa - m.in. rekomendacja H KNF, rozporządzenie MF w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, wytyczne EBA oraz zalecenia Komitetu Bazylejskiego).
 2. Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (dalej: compliance).
 3. Mapowanie świata compliance.
 4. Status oraz niezależność osób pełniących funkcję compliance officera.
 5. Wspomaganie Zarządu w efektywnym zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.
 6. Zasady sporządzania rocznych oraz wieloletnich planów z zakresu compliance.
 7. Weryfikacja funkcjonujących procedur, instrukcji i innych dokumentów wewnętrznych w zakresie compliance.
 8. Wspieranie komórek oraz jednostek organizacyjnych w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie compliance.
 9. Monitorowanie zmian w regulacjach nadzorczych i w ustawodawstwie oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 10. Projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku compliance, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności.
 11. Monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku compliance po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku compliance.
 12. Realizacja zadań i obowiązków wskazanych w regulacjach wewnętrznych, w tym w szczególności wskazanych w Polityce zarządzania Konfliktem interesów oraz Systemie Informowania o Nieprawidłowościach (Whistleblowing).
 13. Przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach przyjętego systemu informacji zarządczej z obszaru zapewnienia compliance oraz udział w posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej, na których omawiane są zagadnienia z obszaru zapewnienia compliance.
 14. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie postępowania zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.
 15. Współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą, Dyrektorami, Kierownikami Działów oraz pracownikami we wszystkich sprawach mogących mieć znaczenie dla obszaru compliance.
 16. Informowanie pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia działań mających na celu dostosowanie działalności do obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.
 17. Koszt wdrożenia Compliance Management System (CMS) w przedsiębiorstwie a koszt niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi (Non - compliance cost).

 

PROWADZĄCY

Piotr Pałka Radca prawny / Head of Compliance Kasy Krajowej

Wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie (Nr wpisu GD/GD/2723). Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli, autor wielu publikacji m.in. o tematyce spółdzielczej, takich jak J. Jankowski, P. Pałka, Rewizja ustaw spółdzielczych Polsce w świetle uchwały Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe z dnia 3 kwietnia 2014 r., [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe pod red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017, s. 89-96. Komentuje zmiany w przepisach prawa na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Koordynator Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor prowadzący dedykowanego sektorowi biuletynu. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Współpracuje m.in. ze związkami rewizyjnymi spółdzielni oraz spółdzielniami finansowymi.

Ukończył aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2014 r. Egzamin radcowski przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. zakończony wynikiem pozytywnym. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (2007-2011). Laureat międzynarodowego konkursu dla młodych profesjonalistów WYCUP, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU).  Laureat konkursu ,,Zostań negocjatorem” pod patronatem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego; Posiada/Ukończył: (2019 r.) Certyfikowany AML Oficer (Stowarzyszenie Compliance Polska), (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: „Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 7 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, serwis kawowy i lunch. Warsztaty obejmują również możliwość indywidualnych konsultacji prawnych. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie warsztaty min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank PeKaO S.A.

64 1240 6247 1111 0000 4977 9727

z dopiskiem: warsztaty 25 listopada

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie