Jubileusz 15-lecia magazynu „Tęcza Polska”

 

23 października 2013 r., dokładnie w 15 rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Tęczy Polskiej”, w Galerii Porczyńskich w Warszawie spotkali się Przyjaciele magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej. Przybyli z całej Polski. Spotkanie otworzył i gości przywitał Mieczysław Grodzki, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Na uroczystość przybyli m.in.: Stanisław Rakoczy - wiceminister spraw wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki - wiceprzewodniczący Rady Miasta st. Warszawy, Tomasz Nowicki - przewodniczący Kongresu Budownictwa, Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych. Stefan Zajączkowski, redaktor naczelny „Tęczy Polskiej” podziękował  tym, którzy przyczynili się do powstania jedynego ogólnopolskiego pisma spółdzielczego i tym na których pomoc może ona zawsze liczyć: - Nasza Jubileuszowa uroczystość jest spotkaniem przyjaciół, którzy od lat wspierają „Tęczę Polska”, bo rozumieją, że jest ona potrzebna polskiej spółdzielczości, bo wiedzą, że „Tęcza Polska”  -  to ich pismo.


Alfred Domagalski, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział między innymi: - „Tęcza Polska” od początku uczestniczy w  trudnych przemianach jakie przechodzi polska spółdzielczość. Po 1989 roku nastąpiło  nie tylko osłabienie materialnych  fundamentów spółdzielczości, ale także ograniczenie  możliwości popularyzowania i obrony  spółdzielczych wartości.  Nastąpiła faktyczna likwidacja intelektualnego zaplecza, a  także  spółdzielczego szkolnictwa i spółdzielczej prasy.  Powstanie „Tęczy Polskiej” wypełniło częściowo te straty. Odgrywa ona i w dalszym ciągu powinna odgrywać ważną role w kształtowaniu społecznej świadomości. „Tęcza Polska” popularyzuje  tradycje,  dorobek i doświadczenia  polskiej spółdzielczości; dostarcza argumentów jej  obrońcom. Alfred Domagalski podziękował tym, którzy tworzyli magazyn i wypełniają go. Na zakończenie zaapelował do  spółdzielców, aby w dalszym ciągu wspierali swoje pismo.


Podczas Spotkania zabrał również głos Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych: - Zawsze dobrze czuję się wśród spółdzielców, bo to są ludzie pracy organicznej, często niewidocznej, ale bardzo ważnej i potrzebnej. „Tęcza Polska” jest w tej pracy potrzebna spółdzielcom, bo pisze o  takich właśnie ludziach. Głęboko wierzę, że spółdzielczość przetrwa, że nastąpią dla niej lepsze czasy.

 


 

 

Gratulacje przekazane przez gości Jubileuszu:

 

Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, wydawca

oryginał w formacie PDF

 

W związku z uroczystymi obchodami Jubileuszu 15-lecia "Tęczy Polskiej", pragnę złożyć gratulacje jej pomysłodawcom i założycielom oraz wszystkim pracownikom i współpracownikom. Waszą codzienną praca i kreatywnością udowadniacie, że cele postawione przed "Tęczą" zostały w ciągu tych 15 lat potwierdzone. Chociaż fundamentem Waszej działalności jest środowisko spółdzielcze, to jednak cenne jest także to, że staracie się dotrzeć w Waszym przekazem do innych grup i środowisk społecznych nie tylko przez słowo pisane, ale i inicjatywy adresowane do szerszego ogółu ludzi. Życze jeszcze głębszego osadzenia "Tęczy Polskiej" w spółdzielczej świadomości, wytrwałości i sukcesów w pełnieniu ważnej funkcji informacyjnej i społecznej oraz satysfakcji z realizowanych zadań.

Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS


 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

oryginał w formacie PDF


Szanowny Panie Redaktorze! Z okazji 15-lecia „Tęczy Polskiej”, miesięcznika Krajowej Rady Spółdzielczej, proszę przyjąć moje gratulacje i gorące pozdrowienia.

„Tęcza Polska” jest znana jako nieocenione źródło wiedzy o współczesnym  ruchu spółdzielczym w Polsce  i jego ponad 150-letnich tradycjach. Pismo stało się ważnym miejscem dyskusji i wymiany myśli o  sprawach żywotnych dla spółdzielców   polskich i na  świecie. Miesięcznik promuje  zasługujące na uznanie doświadczenia ruchu spółdzielczego  i osób zasłużonych dla polskiej spółdzielczości. Odgrywa również istotną rolę w  obronie spółdzielczości  przed zagrożeniami. Mogłam się o tym  przekonać uczestnicząc w Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości w Warszawie w  2011.


„Tęcza Polska” promuje uniwersalne wartości i zasady spółdzielczości, a w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości w 2012, swoimi publikacjami przyczyniła się do umacniania solidarności wspólnoty  spółdzielczej i do popularyzacji jego hasła: „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Z wielkim uznaniem przyjęłam  specjalne wydanie „Tęczy Polskiej” w języku angielskim przygotowane  na uroczystość oficjalnego zakończenia Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w Manchesterze. Czułam się wielce uhonorowana po otrzymaniu prestiżowej nagrody „Oskara (od 2017 r. Lidera) Spółdzielczości Polskiej”. Cieszy mnie, że w ciągu ubiegłych lat miałam wielokrotnie  sposobność dzielenia się swoimi myślami z czytelnikami  tego  popularnego pisma i  przekazywania swojego  poparcia dla  polskich spółdzielców.

Z okazji jubileuszu Waszego magazynu życzę „Tęczy Polskiej” dalszych sukcesów w służbie jej czytelników i w upowszechnianiu idei spółdzielczości.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Dame Pauline Green,

Prezydent  Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

13 września 2013 r.


 

Wiceprezes Rady Ministrów, Janusz Piechociński

oryginał w formacie PDF, list 2

 

Z okazji 15-lecia „Tęczy Polskiej”, magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje. W przeszłości, już jako działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, a później Polskiego Stronnictwa Ludowego, często spotykałem się ze spółdzielcami i współpracowałem z nimi i mam wśród nich wielu przyjaciół. Jako ekonomista i polityk rozumiem i doceniam ogromna rolę spółdzielczości w życiu gospodarczym Polski, w aktywizowaniu środowisk lokalnych, w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego, w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Wasz magazyn od 15 lat jest głównym, ogólnopolskim czasopismem spółdzielczym. Dociera do rzesz czytelników, nie tylko związanych ze spółdzielczością. Jest bowiem czytany przez polityków, naukowców, ludzi kultury. „Tęcza Polska” stała się ważnym forum wymiany myśli, poglądów,  refleksji na tematy ekonomiczne i ogólnospołeczne. W istotny sposób przekazuje wiedzę o ruchu spółdzielczym, jego historii i teraźniejszości. Magazyn „Tęcza Polska” jest niezwykle ważnym pismem opiniodawczym i opiniotwórczym.

Z okazji Jubileuszu 15-lecia życzę „Tęczy Polskiej”, aby w dalszym ciągu służyła polskiej spółdzielczości, wspierała spółdzielców w ich pracy i broniła przed zagrożeniami. Zapewniam, że tak jak dotąd możecie liczyć na moje życzliwe poparcie i pomoc.

Wiceprezes Rady Ministrów
Janusz Piechociński


Warszawa, 10 września 2013 r.


 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 15-lecia Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”. Mija już 15 lat od kiedy Magazyn "Tęcza Polska" promuje ruch spółdzielczy w kraju i na świecie. Jubileusz jest wielkim wydarzeniem i doskonała okazją do refleksji, wspomnień i przemyśleń na temat historii jego powstania i rozwoju.


Z okazji uroczystości pragnę złożyć Redakcji najlepsze życzenia, by kolejne lata pracy upływały w harmonii i były pełne inspiracji do tworzenia magazynu. Życzę realizacji ciekawych projektów, satysfakcji i dumy z "Tęczy Polskiej" oraz wspaniałej atmosfery na uroczystym spotkaniu w gronie sympatyków i przyjaciół.

Z poważaniem

Władysław Kosiniak-Kamysz


Warszawa, 21 października 2013 r

 


 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Gross

oryginał w formacie PDF

 

W związku z obchodami jubileuszu 15-lecia działalności magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska" pragnę złożyć serdeczne gratulacje jej założycielom, władzom oraz pracownikom. Ciężką, codzienną pracą , kreatywnością oraz działaniami na rzecz promowania ruchu spółdzielczego w Polsce udowadniacie Państwo, jak ważna jest misja którą wypełniacie. Realizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą cele, świadczą o tym, że stała się ona instytucją, która odgrywa w naszym kraju bardzo ważną rolę , jawnie przyczyniając się do rozwoju życia społecznego i gospodarczego.

 

Od 15 lat "Tęcza Polska" jest kroniką polskiej spółdzielczości i wiernym przyjacielem spółdzielców. Jest miejscem debaty o najważniejszych spółdzielczych sprawach, forum wymiany doświadczeń i myśli między spółdzielcami. "Tęcza Polska" popularyzuje na swoich łamach dorobek spółdzielni oraz ludzi zasłużonych dla spółdzielczości. Świadom tego, jak wielki wysiłek podejmujecie Państwo w swej pracy oraz jak wiele cennych inicjatyw powstaje w Krajowej Radzie Spółdzielczej składam życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów, bo tez i przed jubilatką niemała odpowiedzialność.

 

Szczerze przy tym ufam, że potencjał tkwiący w Krajowej Radcie Spółdzielczej pozwoli zrealizować wszystkie najśmielsze plany i zamierzenia. Serdecznie zatem Państwu gratuluję dotychczasowych osiągnięć i mam nadzieję, że kolejne lata będą owocowały dalszym umacnianiem pozycji Krajowej Rady Spółdzielczej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Gross
Warszawa, 23 października 2013


 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego:

Lidia Geringer de Oedenberg, Jarosław Kalinowski

oryginał w formacie PDF

 

Dziękując za zaproszenie na uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 15-lecia „Tęczy Polskiej” - magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej, niestety z przykrością muszę poinformować, że z uwagi na obowiązki poselskie podczas Sesji Penarnej w Strasburgu nie moge wziąć udziału w tej uroczystości.

Pragnę zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką w dzisiejszych czasach odgrywają spółdzielnie. Historia polskiej spółdzielczości sięga ponad 200 lat. Już w czasach zaborów Polacy gromadzili się w stowarzyszenia, by razem solidarnie pokonywać problemy wynikające z ówczesnej sytuacji politycznej. Dzisiaj spółdzielnie stoją przed równie trudnym zadaniem. Obecny kryzys ekonomiczny pokazuje, że mechanizmy gospodarki  wolnorynkowej i idea neoloberalizmu zawiodły. Dlatego tak ważne jest to, że spółdzielnie w dzisiejszym świecie twardych reguł biznesowych nastawione są nie tylko na zysk, ale zwracają uwagę na godność pracownika. Udowodniono, że spółdzielnie pomimo kryzysu rozwijają się, zwiększają liczbę członków - która już w 2012 r. przekroczyła miliard ludzi na całym świecie. Oczywiście, nie twierdzę, że wartości ekonomiczne nie są ważne, ale mam na uwadze, że liczy się coś więcej... dobro człowieka, walka z ubóstwem i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Przed ruchem spółdzielczym stoją ważne wyzwania. Są to: popularyzowanie idei i wartości spółdzielczych, wskazywanie dobrych praktyk i edukacja - przede wszystkim młodych. Taką rolę z powodzeniem spełnia od lat magazyn „Tęcza Polska”, którego Twórcom i Czytelnikom życzę wielu sukcesów w tworzeniu pozytywnej atmosfery wokół polskiego ruchu spółdzielczego.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Lidia Geringer de Oedenberg
Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego
Wrocław, dnia 14 października 2013 roku

 

***

Szanowny Panie Prezesie,

 

Pragnę przekazać na Pańskie ręce serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 15-lecia magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska". Tą drogą chciałbym również pozdrowić wszystkich uczestników spotkania. Spółdzielczość jest najlepszym sposobem na rozwój oparty na wzajemnej współpracy. Ponad miliard ludzi na całym świecie należy do ruchu spółdzielczego i odnosi z tego tytułu korzyści. Musimy z całą mocą nadal popularyzować te idee w Polsce, gdyż są szansą dla naszych małych ojczyzn i dla sytuacji gospodarczej całego kraju. Magazyn Krajowej Rady Spółdzielczej już od 15 lat z dużymi sukcesami wpisuje się w to działanie.

 

Przy okazji jubileuszu magazynu "Tęcza Polska" pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim spółdzielcom. Niech wasza codzienna praca zawsze przynosi satysfakcję i prowadzi do sukcesu.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Kalinowski

Poseł do parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Rady Naczelnej PSL


 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, Leszek Miller

oryginał w formacie PDF

 

Z okazji 15-lecia magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” pragnę złożyć Panu i Zespołowi serdeczne gratulacje. Dorobek magazynu i rola, jaką spełnia w organizowaniu wsparcia dla ruchu spółdzielczego w okresie wieloletniej nagonki na spółdzielnie i działań likwidatorskich, prowadzonych przez polityków ugrupowań prawicowych oraz rząd - czynią go istotnym elementem walki sił postępu w Polsce o demokrację i prawa dla ludzi pracy.

Jako polityk, doceniam rolę spółdzielni w gospodarce i życiu społecznym Polaków. Bo rzecz nie w tym, że sektor spółdzielczy wytwarza niespełna 2 proc. PKB, tyle zresztą co przemysł ciężki i wydobywczy. Spółdzielczość daję pracę 300 tys. Polaków i nadzieję dla ludzi wykluczonych. Jest szkołą demokracji i samorządności. Zasada „jeden członek - jeden głos” daje wszystkim równe prawa w podejmowaniu decyzji. Ponad 3,5 mln mieszkań spółdzielczych, zamieszkałych przez ok. 8 mln. spółdzielców i ich rodzin tworzy podstawę bytową dla tkanki spolecznej Polaków.

SLD rozumie rolę spółdzielczości i popiera jej cele i zadania. Polska nie może być uszyta na jedną miarę - spółek prawa handlowego. W Polsce - tak, jak jest to na całym świecie - sektor ekonomii społecznej musi mieć swoje prawa i możliwość rozwoju. Dlatego wspieramy spółdzielczość. Na ostatnim V Kongresie Spółdzielczości zapewniałem o naszym poparciu dla ruchu. Od tego czasu Klub Poselski SLD złożył kilka projektów ustaw,  mających na celu obronę praw członków tego sektora. Magazyn „Tęcza Polska” rzetelnie informował o tych inicjatywach i często dawał możliwość przedstawiania naszych racji posłom i politykom SLD.

Zapewniam o naszym poparciu dla ruchu spóldzielczego. Będziemy utrzymywać współpracę ze spółdzielczością, doceniając rolę jaką ona spełnia szczególnie teraz, w okresie kryzysu gospodarczego. Z uwagą śledzimy publikacje „Tęczy”, bowiem dostarczają nam one argumentów do walki politycznej z przeciwnikami nie tylko spółdzielni, ale także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Przychodzą tu na myśl porównania ze światłymi działaczami i myślicielami, twórcami podwalin polskiej spółdzielczości: Mieczysławem Niedziałkowskim czy Stanisławem Wojciechowskim. Dziś Wy kontynuujecie ich dzieła i myśli, docierając szeroko do wielu środowisk w Polsce. Dziękujemy Wam za to.

Z okazji Waszego 15-lecia życzę, by magazyn dalej pełnił swoją misję i służył polskiej spółdzielczości, wspierając spółdzielców.

Ze słowami szacunku
Leszek Miller

Warszawa, 4 września 2013 r.


 

Senator RP, prof. Henryk Cioch

 

Z okazji 15-lecia magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” na ręce Pana Redaktora Naczelnego składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Całej Redakcji i gronu Współpracowników sukcesów w kolejnych latach dla dobra polskich spółdzielców oraz polskiej spółdzielczości.

Z wyrazami szacunku

Henryk Cioch, Senator RP


 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Jan Guz

oryginał w formacie PDF

 

Z okazji 15-lecia „Tęczy Polskiej”, miesięcznika Krajowej Rady Spółdzielczej składam Panu i całemu zespołowi redakcyjnemu, gratulacje i życzenia wielu kolejnych numerów, rozwoju magazynu i całego ruchu spółdzielczego. „Tęcza Polska” już od 15 lat godnie reprezentuje polski ruch spółdzielczy, informuje i jego działaniach i osiągnięciach, wpływa na jego rozwój.

 

Polskie związki zawodowe zawsze stały na stanowisku, że w naszym kraju powinny istnieć różne formy własności. Zawsze wspieraliśmy i będziemy wspierać własność pracowniczą i partycypację pracowniczą w gospodarce. Ruch spółdzielczy i "Tęcza Polska" właśnie te wartości reprezentują, są dla pracowników - spółdzielców szkołą pracowniczej demokracji, "pracy na swoim".  Za to wszystko z okazji 15-lecia serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez te lata tworzyli „Tęczę Polską”, walczyli o ruch spółdzielczy pomimo ataków i prób przekształcania spółdzielczości w spółki.

 

Szanowny Panie Redaktorze! W pełnieniu tej szczytnej misji życzę wielu przyszłych sukcesów pismu, redakcji, współpracownikom - i co też niezwykle ważne - zawodowego i osobistego zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu.

Z wyrazami szacunku

Jan Guz, przewodniczący OPZZ

Warszawa, 23 październikia 2013 r.


 

Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski

 

Serdecznie gratuluję jubileuszu 15-lecia Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”. Z radością przyjąłem informację o obchodzonej rocznicy. Półtorej dekady działalności tego szczególnego czasopisma, które prezentuje polską spółdzielczość, to powód do prawdziwej satysfakcji i dumy. Rad jestem, że od lat na łamach pisma obecna jest także tematyka krakowska. Cieszy fakt, że „Tęcza Polska” patronuje corocznie Międzynarodowym Targom Sztuki Ludowej oraz gości na swych stronach krakowskich dziennikarzy.

Za pośrednictwem Pana Redaktora pragnę złożyć wyrazy szacunku i gorące życzenia pomyślności dla wszystkich twórców magazynu. Oby przyszłe lata pracy niosły nieodmiennie realizację wszelkich planów i idei z pożytkiem dla Państwa oraz wszystkich tych, którzy sięgają po lekturę „Tęczy Polskiej” i korzystają z Państwa cennej wiedzy i pomocy. Życzę także, aby jubileuszowe wydarzenia upłynęły w pogodnej atmosferze.

Jacek Majchrowski
Kraków, październik 2013 r.

 


 

 

Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 15-lecia Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”. Z satysfakcją przyjąłem również zaproszenie na jubileuszowe uroczystości. Korzystając ze sposobności pozdrawiam ich Uczestników. O przyjęcie szczególnych pozdrowień oraz wyrazów uszanowania proszę Pana dr. Jerzego Jankowskiego, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS i Pana Alfreda Domagalskiego, Prezesa Zarządu KRS.

Panu Redaktorowi Naczelnemu wraz z Zespołem oraz Panu Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego wyrażam uznanie i wdzięczność za 15 lat twórczej pracy i ofiarnej służby na rzecz rodzimej spółdzielczości i spółdzielców. Podzielam pogląd, że „Tęcza Polska” znakomicie promuje ruch spółdzielczy, przedstawia działania Krajowej Rady Spółdzielczej, jest miejscem prezentacji opinii, dokumentów, ekspertyz i porad prawnych dotyczących spółdzielczości. Doceniam także udział Redakcji magazynu w zainicjowaniu i realizacji takich imprez jak Spółdzielcza Spartakiada Zimowa, konkurs „Menedżer-Spółdzielca”, Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”. Te działania mają ważny wymiar społeczny, bo w niekonwencjonalny sposób służą propagowaniu idei spółdzielczości w społeczeństwie.

Wszystkim Państwu życzę udanego jubileuszowego świętowania oraz sukcesów w dalszej pracy w przestrzeni zagospodarowanej przez polską spółdzielczość. Niech w parze z tym idzie satysfakcja oraz uznanie i szacunek społeczny, a także Państwa osobista pomyślność.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

 


 

 

Jubileuszowe gratulacje przekazali również:

 

 • Jerzy Rakoczy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Cezary Szeliga, wiceprezes ARiMR
 • Sebastian Wierzbicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Warszawa
 • Roman Nowicki, przewodniczący Kongresu Budownictwa
 • Wiesław Ochman, przewodniczący Jury Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska"
 • Antonii Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego
 • Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM"
 • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
 • Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Vistula Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Jarocinie
 • Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
 • Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • Bank Spółdzielczy w Namysłowie
 • Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów ZDROWIE w Olszytnie
 • Spółdzielnia OWS w Krakowie
 • "SPOŁEM" WSS Śródmieście
 • PSS "SPOŁEM" w Sochaczewie
 • Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wiśle
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Dynowie
 • Redakcja "Społemowca Warszawskiego"
 • Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" z Poznania
 • Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA
 • Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie