12 października br. w stolicy Rwandy – Kigali odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (International Cooperative Banking Association - ICBA), organizacji sektorowej Międzynarodowego Związku Spółdzielczego ds. bankowości spółdzielczej. Na Zgromadzeniu podjęto dwie ważne dla polskiej spółdzielczości decyzje – do Stowarzyszenia została przyjęta Krajowa Rada Spółdzielcza, a jej prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki, został wybrany członkiem siedmioosobowej Rady.

Początki Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych sięgają 1922 roku, kiedy to w Bazylei (Szwajcaria) powołano do życia jego poprzedniczkę w postaci komisji International Cooperative Banking Committee. W jej skład weszło siedem europejskich banków spółdzielczych.

W 1964 r. członkostwo zostało otwarte dla banków spółdzielczych z całego świata oraz dla centralnych spółdzielczych organizacji kredytowych bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym (ICA). Po 28 Kongresie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 1984 r. w Hamburgu, Stowarzyszenie ICBA stało się międzynarodową wyspecjalizowaną organizacją ICA działającą pod nazwą Centralny Komitet Bankowości MZS.  Pod obecną nazwą Stowarzyszenie funkcjonuje od roku 1992. 

Misją ICBA jest przyczynianie się do rozwoju, wzrostu i konkurencyjności banków spółdzielczych na rynku poprzez obronę ich interesów i promowanie na całym świecie ich wkładu w dobrobyt gospodarczy i społeczny. Jednym z priorytetów są działania na rzecz współpracy banków spółdzielczych na poziomie międzynarodowym i regionalnym, a także popularyzacja wartości spółdzielczych. ICBA dąży do ułatwiania wymiany informacji pomiędzy swoimi członkami na temat kluczowych zagadnień bankowości spółdzielczej, ma też zamiar wspierać bankowy sektor spółdzielczy w poszukiwaniu korzystnych rozwiązań prawnych.

Obecnie ICBA zrzesza ponad 20 organizacji bankowych z Argentyny, Bangladeszu, Bułgarii, Chile, Cypru, Francji, Indii, Japonii, Kanady, Kenii, Niemiec, Nigerii, Paragwaju, Sri Lanki, Ukrainy, Urugwaju, USA, Włoch oraz Polski. Jej członkiem jest także Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks).

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie