Rosja i jej największa organizacja spółdzielcza „Centrosojuz” łącząca przede wszystkim spółdzielnie spożywców, były kiedyś bardzo aktywne w międzynarodowym ruchu spółdzielczym. W ostatnich latach jednak ta aktywność niemal zamarła. Być może wkrótce to się zmieni.

W dniach 19-20 września tego roku „Centrosojuz” zorganizował Międzynarodowe Forum Spółdzielcze w nowoczesnym ośrodku kulturalno-edukacyjnym „Etnomir” w regionie Kaługi niedaleko Moskwy. Zaproszeni zostali przedstawiciele wielu organizacji spółdzielczych z innych krajów, także głównych międzynarodowych organizacji spółdzielczych. Obecny byli prezydent MZS Ariel Guarco, prezydent Cooperatives Europe Jean-Louis Bancel czy prezydent Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Spożywców CCW, Bułgar Petar Stefanov.

Odbyło się wiele spotkań warsztatowych i seminariów, w tym specjalny warsztat poświęcony rozwojowi spółdzielczości spożywców, moderowany przez P. Stefanova, podczas którego J.-L. Bancel mówił o znaczeniu wprowadzania marki „COOP” dla wyróżnienia produktów spółdzielczych. Podczas innego seminarium na temat przedsiębiorczości młodych i przyszłości spółdzielczości, w którym uczestniczyli zaproszeni rosyjscy studenci i wykładowcy akademiccy, dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis przedstawiła działalność tej głównej europejskiej organizacji spółdzielczej i przypomniała jej programy adresowane do młodych spółdzielców.

Forum było – jak ocenili to jego uczestnicy – dobrą okazją do zapoznania się zagranicznych uczestników ze stanem i problemami spółdzielczości w Rosji, a spółdzielców rosyjskich z tym, co dzieje się obecnie w spółdzielczości na świecie.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie