Spółdzielnie transportowe istnieją od dawna. W ostatnich latach jednak w wielu krajach znalazły nowy impet rozwoju wkraczając na nowe, niekonwencjonalne obszary działania. Interesujący artykuł na ten temat zamieścił ostatni numer internetowego biuletynu CICOPA-y (międzynarodowej organizacji spółdzielczości pracy) „Work Together”. Okazuje się zatem, że wśród 49 organizacji członkowskich CICOPA-y – krajowych związków i federacji spółdzielni pracy – z 32 krajów, 17 z nich w 12 krajach ma pośród swoich członków spółdzielnie transportowe różnych typów. Najwięcej jest ich we Włoszech (1686), w Hiszpanii (579), dużo mniej we Francji (60) i Kolumbii (59), od jednego do kilku działa na Malcie, w Kanadzie, Argentynie, Japonii, Korei, USA, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Zaliczane do tej branży spółdzielnie w rzeczywistości podejmują bardzo różnorodne działania. Duża część z nich zajmuje się magazynowaniem towarów przeznaczonych do transportu i innymi usługami wspierającymi transport (520), nieco mniej samym transportem drogowym towarów (366), kolejne to spółdzielnie taksówkarzy (75) i innych usług drogowego transportu pasażerskiego (65), spółdzielnie transportu wodnego (12), usług pocztowych i kurierskich (9) oraz towarowego transportu kolejowego (4). Dane te nie są kompletne, tym bardziej, że w wielu spośród tych i innych krajów tworzą się nowe, niekonwencjonalne spółdzielnie. I tak artykuł wymienia spółdzielnie nastawione na przewóz osób o szczególnych potrzebach – inwalidów, osoby w podeszłym wieku, rodziny z małymi dziećmi („TiTi Floris” we Francji), spółdzielnie ekspresowych dostaw rowerowych przesyłek na terenie dużych miast (szczególnie ważne w godzinach szczytu i zakorkowanych ulic - np. francuska sieć Toutenvélo), spółdzielnie kojarzące ze sobą poprzez Internet dostawców, klientów i rowerzystów mogących dostarczać zamówione artykuły na zasadzie ekonomii współdziałania (La Pajara w Hiszpanii)i wiele innych nie tylko z Europy. Warto się z nimi zapoznać na stronie https://mailchi.mp/cicopa/work-together-rolling-on-wheels-of-innovation-summer-autumn-2019

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie