termin: 14 stycznia 2021 r., godz. 1000 – 1500 

typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

koszt300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.:

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ustawy o rachunkowości i stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 20.11.2015 r. oraz ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT i VAT",

które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:00 (w tym 30 minut przeznaczonych na przerwy).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto) i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Cechy szczególne sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej.

2. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - aktualne orzecznictwo.

3. Wybrane zagadnienia związane z aktywami spółdzielni.

4. Wybrane zagadnienia związane z pasywami spółdzielni, w tym:

  • prezentacja funduszy własnych spółdzielni
  • zgodność wartości bilansowej (netto) środków trwałych z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym
  • zobowiązania z tytułu wniesienia wkładów
  • fundusz remontowy

5. Rachunek zysków i strat spółdzielni:

  • wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości
  • wynik na działalności pozostałej
  • pożytki
  • zasady ujęcia przychodów i kosztów na właściwych kontach wynikowych
  • uwzględnienie nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku ubiegłego i wyłączenie nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przechodzącej na rok następny

6. Ustalanie dochodu podatkowego CIT, w tym zwolnienie z podatku dochodowego dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym przychody z opłat od osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.

7. Informacja dodatkowa - wymagane informacje w spółdzielni mieszkaniowej.

8. Zatwierdzanie rsf, w tym uchwała o podziale nadwyżki bilansowej.

9. Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności - zasady księgowania.

10. Wybrane zagadnienia z podatku PIT i VAT w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym aktualne orzecznictwo i interpretacje KIS.  

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 13 stycznia 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 14 stycznia 2021 r.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 13 stycznia 2021 r. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie