Szanowni Uczestnicy szkolenia!

Po wejściu na salę prosimy o podpis na liście obecności oraz pobranie materiałów szkoleniowych.

W czasie przerwy na lunch (13:00 – 13:30) będa wydawane zaświadczenia za szkolenie wraz z oryginałami faktur.

W materiałach szkoleniowych odnajdą Państwo arkusz oceny szkolenia. Prosimy o wypełnienie go i przekazanie organizatorowi pod koniec szkolenia. Chcielibyśmy udoskonalać naszą ofertę szkoleniową i Państwa opinie stanowią dla nas kluczową informację.

Wszystkich zmotoryzowanych informujemy, że KRS nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przed i za budynkiem są natomiast płatne parkingi, więc będzie szansa na zaparkowanie blisko siedziby.


 

termin: 13 listopada (środa), godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS), II piętro, sala 228

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń:

 • zarząd powierzony spółdzielni – zakres

  • czynności zwykłego zarządu

  • czynności przekraczające zwykły zarząd

  • dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA

 • powstanie wspólnoty mieszkaniowej

  • zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,

  • zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,

  • kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,

  • wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,

  • wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,

  • zmiana zarządcy,

  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • zarząd umowny,

 • prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,

 • rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,

 • wspólnota a członkostwo w spółdzielni,

 • zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych

 • rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania.

2. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej:

 • członkostwo z mocy prawa, charakter prawny po zmianach ustawy,

 • chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu, małżonkowie,

 • ustanie członkostwa z mocy prawa,

 • wypowiedzenie członkostwa,

 • rejestr członków – zasady prowadzenia, regulamin,

 • dostęp członków do dokumentów a RODO.

3. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

  

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank PeKaO S.A.

64 1240 6247 1111 0000 4977 9727

z dopiskiem: szkolenie 13 listopada

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 6 listopada 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie