termin: 23 października (środa), godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS), IV piętro, sala 403

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Walne zgromadzenie:

  1. Zasady głosowania i obliczania wymaganej większości,

  2. Zakres swobody w regulowaniu zasad obradowania,

  3. Udział przez pełnomocnika,

  4. Projekty uchwał i żądania wnoszone przez członków,

  5. Uchwały podjęte z przekroczeniem kompetencji,

  6. Przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał.

 2. Rada nadzorcza spółdzielni:

  1. Kompetencje i skutki przekroczenia umocowania,

  2. Czynności w stosunku do członków zarządu,

  3. Delegowanie członka rady do zarządu.

 3. Dostęp członków do dokumentów:

  1. Odmowa udostępnienia i jej podstawy,

  2. Odpowiedzialność za nieudostępnienie dokumentów,

  3. Regulacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a RODO.

 4. Spółdzielcze prawo do lokalu:

  1. Wygaśnięcie prawa po nowelizacji,

  2. Zasady zbywania lokalu,

  3. Rozliczenie z uprawnionym, konsekwencje wyroku TK,

  4. Roszczenia osób bliskich,

  5. Spłata zadłużenia po wygaśnięciu prawa do lokalu.

 5. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramekradca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto: 

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank PeKaO S.A.

64 1240 6247 1111 0000 4977 9727

z dopiskiem: szkolenie 23 października

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 16 października 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 827 45 25, 596 45 13

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie