W 2019 roku „Społem” uroczyście obchodzi 150-lecie spółdzielczości spożywców w Polsce. Z tej okazji list gratulacyjny na ręce prezesa „Społem” Ryszarda Jaśkowskiego przesłał Sekretarz Generalny europejskiej organizacji spółdzielni spożywców Euro Coop Todor Ivanov.  

W liście czytamy m. in.:

W imieniu Sekretariatu Euro Coop chciałbym przekazać, z okazji 150. rocznicy założenia pierwszej spółdzielni spożywców w Warszawie, nasze najgorętsze gratulacje i życzenia sukcesów spółdzielczości Panu i Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Spożywców „Społem”.  To wspaniałe, że półtora wieku po spółdzielni „Merkury", „Społem" nadal z sukcesem konsoliduje spółdzielczość spożywców w Polsce oraz stoi na straży wartości i zasad spółdzielczych i aktywnie promuje je w społeczeństwie. Nie jest to łatwe zadanie; wiemy dobrze, że stoi przed Wami wiele wyzwań

W dalszym ciągu listu Todor Ivanov przypomina o roli Euro Coop. Organizacja ta zrzesza obecnie krajowe związki spółdzielni spożywców z 20 krajów Europy; wkrótce dołączy dno nich 21 członek z Francji. Głównym celem Euro Coop jest reprezentowanie interesów spółdzielni spożywców wobec władz Unii Europejskiej oraz ułatwienie spółdzielniom dyskusji i wymiany doświadczeń w takich sprawach jak legislacja i tożsamość spółdzielcza, dobre praktyki w handlu żywnością, zrównoważony rozwój, polityka konsumencka i wiele innych.  

W tym kontekście Sekretarz Generalny proponuje „Społem” spotkanie na najwyższym szczeblu i przedyskutowanie możliwości nawiązania bliższej współpracy czy przystąpienia polskiej organizacji do Euro Coop. Jestem przekonany, że członkostwo w Euro Coop może przynieść „Społem" wiele korzyści, ale przyczyniłoby się również do ogólnej konsolidacji europejskiej spółdzielczości spożywców – pisze Todor Ivanov. Być może okazja do takiego spotkania nadarzy się już wkrótce, ponieważ Prezydent i Sekretarz Generalny Euro Coop zaproszeni zostali do udziału w jubileuszowych uroczystościach „Społem” we wrześniu.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie