Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco odwiedził w czerwcu tego roku trzy kraje Europy Wschodniej – Bułgarię, Rumunię i Mołdawię. W każdym z nich wizyta miała nieco inny charakter, jako że spółdzielczość w każdym z tych państw jest na innym stopniu rozwoju i przeżywa odmienne problemy.

Bułgaria jest krajem, w którym spółdzielnie są dobrze ugruntowane, a główna organizacja tego kraju CCU (Centralny Związek Spółdzielczy), zrzeszająca przede wszystkim spółdzielnie spożywców, jest potężnym i bogatym związkiem dobrze znanym na świecie. Jego prezes Petar Stefanov jest starym znajomym Ariela Guarco, od wielu lat aktywnym w międzynarodowych organizacjach spółdzielczych, aktualnie członkiem Rady MZS i prezydentem CCW – ogólnoświatowej organizacji spółdzielni spożywców. W swoich rozmowach z liderami spółdzielczymi oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Biserem Petkovem A. Guarco nie musiał więc mówić o roli spółdzielczości w życiu społeczno-gospodarczym kraju, natomiast kładł nacisk na konieczność silniejszego angażowania młodzieży do tego ruchu.

W Rumunii obok federacji spółdzielni spożywców Centrocoop, wiodącą rolę odgrywa UCECOM – Krajowy Związek Spółdzielni Rzemieślniczych i Wytwórczych. Obie organizacje mają jednak w porównaniu z sąsiadami zza Dunaju mniejszy potencjał i – choć odbyły się tu niedawno ważne międzynarodowe spotkania spółdzielcze – są mniej znane na forum światowym. Ich ważnym osiągnięciem jest natomiast dobrze rozwinięty system własnego szkolnictwa od przedszkoli prowadzonych na zasadach spółdzielczych przez szkoły zawodowe po uczelnię wyższą. Je właśnie odwiedził A. Guarco, był też na spółdzielczej wystawie produktów spółdzielczych CoopExpo.

I wreszcie Mołdawia – najuboższy i najmniej stabilny kraj Europy, w którym spółdzielczość wciąż przeżywa poważne problemy. Tu głównym punktem wizyty było spotkanie Ariela Guarco z premierem Pavelem Filipem, który w wyniku rozmowy zadeklarował wsparcie dla rozwoju spółdzielni i chęć lepszego wykorzystania inspiracji z innych krajów. Prezydent MZS spotkał się też oczywiście z liderami organizacji MoldCoop, jak również ze studentami Uniwersytetu Handlowego związanego ściśle ze spółdzielczością.

W drodze powrotnej A. Guarco zatrzymał się jeszcze raz w Bukareszcie, gdzie uczestniczył w międzynarodowej konferencji badaczy ekonomii społecznej CIRIEC. Wygłosił podczas niej przemówienie, w którym zaapelował o lepsze wykorzystanie rezultatów prac badawczych nad gospodarką społeczną do nadania nowego impetu działalności organizacji spółdzielczych.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie