Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości życzenia dla spółdzielców przekazał nie tylko Międzynarodowy Związek Spółdzielczy.

Jedno z takich posłań ogłosił ostatnio Manuel Mariscal, prezydent CICOPA. Przypomniał on, że hasło tegorocznych obchodów – „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” – jest szczególnie aktualne w kontekście spółdzielni pracy, które zawsze walczyły, walczą i będą walczyć o godną pracę dla wszystkich. Realizują to poprzez promowanie nowych form demokracji pracowniczej i tworzenie warunków do poczucia wartości wykonywanej pracy, dostosowując się zarazem do wymogów zmieniającego się rynku. Wprowadzają innowacyjne formy (spółdzielnie socjalne, społecznościowe, wielu interesariuszy, zrzeszające drobny biznes, tworzenia miejsc pracy, działające na polu ekonomii współdzielenia), a oferują stabilne zatrudnienie zwłaszcza przedstawicielom szczególnie wrażliwych grup społecznych – młodzieży, kobietom czy migrantom. Mają szczególne znaczenie dla tych, którzy dotąd byli aktywni na obszarze gospodarki nieformalnej, poprawiając warunki ich pracy i – gdzie to możliwe – włączając w system zabezpieczeń socjalnych, polepszając w ten sposób jakość życia.

Spółdzielnie pracy i socjalne, przynosząc demokrację do miejsca pracy, praktykują i wspierają model, w którym pracownicy są głównymi bohaterami. Gdy angażujemy się na rzecz społeczności lokalnych, gdy realizujemy powszechne interesy, gdy utrzymujemy miejsca pracy, gdy wprowadzamy demokrację gospodarczą do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wówczas walczymy aktywnie z wyłączeniem społecznym i budujemy lepszy świat. Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości! – kończy swoje posłanie M. Mariscal.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie