Nagroda Pionierów Roczdelskich jest najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem w światowej spółdzielczości. Przyznawana jest raz na dwa lata przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy dla najwybitniejszych działaczy mających szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielni w swoich krajach i na polu ogólnoświatowym, a wręczana jest podczas specjalnych uroczystości przy okazji Zgromadzeń Ogólnych MZS.

W tym roku do nagrody zgłoszony został przez Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO jej prezydent, a zarazem przewodniczący koreańskiej federacji spółdzielni rolniczych NACF, Kim Byeong-Won. Sekretarz Generalny zwrócił się do wybranych liderów spółdzielczych z różnych krajów o poparcie kandydatury prezydenta Kima w postaci nagrań video, które po zmontowaniu, jako krótki film, przekazane będą do kapituły nagrody. Wśród zaproszonych do zabrania głosu był prezes KRS Mieczysław Grodzki. W swoim nagraniu stwierdził on:

Bardzo się ucieszyłem słysząc, że Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Rolniczej ICAO zamierza nominować pana Kim Byeong-Wona do Nagrody Pionierów Roczdelskich. W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej z Polski, w pełni popieram ten wniosek. Przewodniczący wielkiej koreańskiej organizacji spółdzielczości rolniczej NACF, a zarazem Prezydent ICAO, pan Kim, jest wybitnym działaczem spółdzielczym, dobrze znanym nie tylko w Korei, ale i na całym świecie. O jego zasługach dla rozwoju spółdzielni rolniczych w Korei nie będę tu mówił, zrobią to lepiej nasi koreańscy koledzy, powiem tylko, że służył aktywnie tym spółdzielniom przez całe swoje życie zawodowe. Na polu międzynarodowym znany jest dobrze, jako osoba wspierająca spółdzielnie rolnicze zarówno w krajach rozwijających się, zwłaszcza afrykańskich, jak i rozwiniętych, także w Europie. Pod jego przewodnictwem ICAO stała się jedną z najważniejszych organizacji realizujących programy pomocy i wsparcia dla spółdzielni, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, tworzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Szczególnie jesteśmy mu wdzięczni za jego ostatnią inicjatywę – przyjęcia "Deklaracji ICAO z Oslo", będącej ważnym sygnałem dla rządów i organizacji spółdzielczych, że muszą bardziej troszczyć się o rozwijanie spółdzielni rolniczych. My, w Polsce cieszymy się z jego zaangażowania w sprawę przeciwdziałania marnowaniu żywności, która jest szczególną troską naszej organizacji, a także za zainteresowanie problemami legislacyjnymi i podatkowymi polskiej spółdzielczości. Uważam, że pan Kim w pełni zasługuje na tegoroczną Nagrodę Pionierów Roczdelskich.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie