W 2019 roku swoje 40. urodziny obchodzi CECOP – europejska konfederacja spółdzielni pracy, przemysłowych, usługowych i socjalnych. Założona została w 1979 roku w Manchester w Wielkiej Brytanii przez grupę spółdzielców reprezentujących te branże z krajów ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jako przestrzeń do dyskusji na temat interesów, rzeczywistości i wyzwań stojących przed ich spółdzielniami. Od tego czasu, CECOP rozwijał się nieustannie, przyjmując nowych członków z kolejnych krajów, w tym z kandydujących do Unii Europejskiej, jeszcze przed ich formalną akcesją. Obecnie poprzez zrzeszone organizacje krajowe reprezentuje 50 tys. spółdzielni z 1,3 milionami członków-pracowników z 15 państw europejskich. W 1982 roku był wśród założycieli CCACE (Komitetu Koordynacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych), który wspólnie z Regionem Europejskim Międzynarodowego Związku Spółdzielczego utworzył w 2006 roku główną europejską organizację spółdzielczą Cooperatives Europe. Od tego czasu CECOP aktywnie uczestniczy w pracach Cooperatives Europe, a nawet przez wiele lat dzielił z nią pomieszczenia biurowe w Europejskim Domu Spółdzielczym w Brukseli. CECOP pełni zarazem funkcję europejskiego ramienia CICOPA (Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych, będącej jedną z branżowych organizacji MZS) i dlatego używa nazwy CECOP-CICOPA Europe.

Długoletnim członkiem CECOP jest polski Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, a prezes Związku Janusz Paszkowski jest jednym z wiceprezydentów CECOP-u (prezydentem jest obecnie Włoch Giuseppe Guerini). Z okazji jubileuszu 40-lecia CECOP rozpoczął kampanię #CECOP40, poprzez którą pragnie ukazać – poprzez głosy przedstawicieli najbardziej znaczących pojedynczych spółdzielni – 40-letnią historię i ewolucję organizacji, jej osiągnięcia i wyzwania przyszłości. Do tej pory przedstawiono największą brytyjską spółdzielnię pracy (zajmującą się sprzedażą zdrowej żywności) SUMA oraz wywodzącą się z Belgii, a działającą obecnie w 9 krajach UE SMART, świadczącą różnorodne usługi na rzecz niezależnych artystów.

Ważnym elementem jubileuszowego roku są także opublikowany już Manifest na Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowywane, szczególnie uroczyste Zgromadzenie Ogólne, które zbierze się w miejscu powstania CECOP-u – w Manchester – w dniach 20-22 czerwca tego roku.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie