Włochy uchodzą za jeden z najbardziej uspółdzielczonych krajów w Europie. Brak jednak było od dawna – podobnie jak w przypadku wielu innych państw naszego kontynentu – szczegółowych statystyk włoskiego sektora spółdzielczego. Dopiero na początku 2019 roku włoski Europejski Instytut Badawczy Ekonomii Spółdzielczej i Społecznej EURICSE wspólnie Krajowym Instytutem Statystyki ISTAT (odpowiednikiem naszego GUS) opublikował pierwszy pełny raport statystyczny włoskiej spółdzielczości za rok 2015, stanowiący pierwszą część szerszego projektu badawczego „Wielkość, ewolucja i charakterystyka ekonomii społecznej”.

Raport wskazuje m. in., że w 2015 roku było we Włoszech 59.027 czynnych spółdzielni, co stanowi 1,3% wszystkich zarejestrowanych firm. Zatrudniają one ponad 1,2 miliona osób – 7,1% ogółu pracujących w przedsiębiorstwach. Spółdzielnie (poza finansowymi i ubezpieczeniowymi) wygenerowały 28,6 miliarda Euro dochodów czyli 4% dochodów wszystkich przedsiębiorstw sektora prywatnego, do którego są zaliczane. Najwięcej jest spółdzielni pracy – 29.414 podmiotów, to jest niemal połowa ogółu spółdzielni; następnie socjalnych – 14.263 jednostki  czyli prawie jedna czwarta wszystkich; dużo mniej jest różnego rodzaju spółdzielni konsumenckich i użytkowników – 3.844 co stanowi 6,5%; i wreszcie z obszaru rolnictwa – 1.791 spółdzielni  to jest zaledwie 3% ogółu. Spółdzielnie pracy i socjalne mają nie tylko największy udział liczbowy w ruchu spółdzielczym (łącznie prawie trzy czwarte całości), ale również przodują w tworzeniu dochodu sektora spółdzielczego – łącznie 73,4 % dochodu, w tym w liczbach bezwzględnych 12,9 miliardów Euro spółdzielnie pracy i 8,1 miliarda Euro socjalne. Dla porównania spółdzielnie rolnicze i pokrewne odnotowały 2,6 miliarda Euro przychodów (9,2%). Jest to interesujące zjawisko, gdyż w większości  innych krajów spółdzielnie pracy, a zwłaszcza socjalne, spełniające oczywiście ważną rolę społeczną, stanowią przeważnie margines potencjału ekonomicznego spółdzielczości. Warto też porównać tę statystykę spółdzielni włoskich z danymi o polskiej spółdzielczości, jakie co roku ogłasza Krajowa Rada Spółdzielcza dzięki współpracy z GUS.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie