17 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników” organizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O tym, jakie szanse stworzy nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz czy jej rozwiązania zwiększą chęci rolników do samoorganizacji - dyskutowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, COGECA oraz reprezentanci organizacji rynku rolnego z Francji, Irlandii, Włoch, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, a także polskich spółdzielni rolniczych i GPR.

Gościem spotkania był m.in. Thomas Magnusson (Szwecja), prezydent COGECA - Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE, który do Warszawy przyjechał razem z wiceprzewodniczącym tej organizacji Ramonem Armengolem (Hiszpania), Leonardem Pofferi (Włochy) - przewodniczącym Komitetu Koordynacji Politycznej COGECA oraz szefami sektorowych grup roboczych. Komisję Europejską reprezentował Alexander Stein (Niemcy), analityk rynku w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich KE. Na otwarcie spotkania przybył Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecni byli także przewodniczący obu parlamentarnych komisji rolnictwa - Jarosław Sachajko (Sejm RP) i Jerzy Chróścikowski (Senat RP). Licznie stawili się spółdzielcy: Krajową Radę Spódzielczą reprezentowali: prezes Zarządu dr inż Mieczysław Grodzki i jego zastępca Zygmnut Paśnik, a także członkowie Zgromadzenia Ogólnego: Andrzej Anulewicz, Witold Boguta, Jacek Staciwa i Władysław Kołodziej.

Prezes Zarządu KRS podziękował za zorganizowanie tej konferencji i krótko przedstawił potencjał polskiej spółdzielczości zaznaczając, że ma nadzieję na pojawienie się nowej formy - spółdzielni rolników, które w kwietniu tego roku otrzymały pełne regulacje prawne. Inicjując dyskusję minister Ardanowski podkreślił, że spotkanie to ma być dla naszych organizacji inspiracją i możliwością poznania doświadczeń dobrze zorganizowanych rolników z krajów Europy Zachodniej. Jednak wystąpienia reprezentantów poszczególnych organizacji wskazały na całą złożoność uwarunkowań europejskiego rynku. Bariery mentalne to istotny czynnik ograniczający powstawanie w Polsce wspólnych inicjatyw gospodarczych na wsi, a likwidacja tych barier to etap, który musimy dopiero przejść. Natomiast o sukcesie wspólnych inicjatyw zadecyduje przede wszystkim sytuacja na rynku światowym. Czesław Siekierski, który kończy właśnie kadencję jako przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi PE podkreślał, że wspólna polityka rolna ma coraz mniejsze znaczenie wobec procesów globalizacji, ale i zapisów rozmaitych umów międzynarodowych. Jaki będzie jej kształt - o tym mówił Georgios Mathioudakis, koordynator KE. Nowa perspektywa ma dać krajom członkowskim większą swobodę działania, ale organizacje producentów, które otrzymają unijne środki na realizację swoich biznes planów, będą musiały spełnić wymogi np. standaryzacji metod produkcji, oszczędności wody itp. Podkreślał, że promowani będą nie rolnicy indywidualni, ale wspólne inicjatywy, które tworząc efekt skali pozwolą działać w warunkach globalizacji.

Po głównych wystąpieniach nastąpiła część panelowa konferencji. Podczas panelu: Współpraca rolników jako narzędzie w walce z wyzwaniami w ramach łańcucha dostaw żywności – przy okrągłym stole dyskutowali przedstawiciele COGECA, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Witold Boguta – Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Spółdzielcy wymieniali również poglądy w ramach dyskusji: Wyzwania rynku a sposoby wykorzystania mocnych stron spółdzielni rolniczych. W ostatnim panelu: W jaki sposób można zaspokajać potrzeby gospodarcze i społeczne rolników oraz wspierać rozwój działalności? – dyskutowali spółdzielcy m.in. z Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Niemiec i Polski.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie